Universiteit Leiden

nl en

Vormt het nieuwe EU-migratiepact een oplossing voor de fundamentele problemen?

Een doorbraak in het migratiedossier na jarenlange onderhandelingen tussen lidstaten en het Europese Parlement. Wat houdt dit precies voor Nederland in? Mark Klaassen, universitair docent Immigratierecht, hierover aan het woord in diverse media

Het nieuwe pact behelst onder meer een verordening die zorgt voor de screening van asielzoekers bij het overtreden van de buitengrenzen, waarna asielzoekers uit landen met een laag erkenningspercentage in een speciale grensprocedure blijven. Een kenmerk van die grensprocedure wordt dat asielzoekers formeel niet worden toegelaten tot de EU-lidstaat, maar in een speciaal centrum de asielprocedure moeten ondergaan. Ook voorziet het pact in een hervorming van de Dublinverordening. De systematiek waarin de eerste lidstaat van aankomst verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag blijft intact, al voorziet de nieuwe verordening wel in een solidariteitsmechanisme. De maatregelen zullen op korte termijn niet leiden tot een vermindering van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. De nieuwe wetgeving wordt pas in 2026 van kracht en het is nog maar de vraag wat de impact ervan zal zijn.

‘Politiek gezien is het zeker een grote overwinning voor de Europese Commissie en de Europese Raad. Het is een enorm resultaat dat de landen over dit onderwerp nu op één lijn zitten,’ zegt Klaassen. Hij omschrijft de plannen als ‘pleisterwerk zonder echte fundamentele veranderingen’. De uitvoering zal een uitdaging vormen en daarnaast zal de druk op lidstaten als Italië en Griekenland onverminderd groot blijven.

Meer weten?

Lees de volledige artikelen in het:

Foto Sébastien Goldberg via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.