Universiteit Leiden

nl en

In een rijk land als Nederland mogen kinderen niet in armoede leven

Als er niets gebeurt, leven er volgend jaar bijna 230 duizend kinderen onder de armoedegrens, blijkt uit cijfers van het CPB. Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, spreekt hierover bij Spraakmakers.

De Commissie Sociaal Minimum, waar Caminada lid van is, pleit voor een structurele verhoging van de bijstand en het minimuminkomen. Daarnaast stelt de commissie ook een verhoging van de kinderregeling voor, wat een verhoging van het kindgebonden budget en de kinderbijslag inhoudt. 'Het verhogen van die regeling helpt echt om kinderen boven de armoedegrens te trekken', aldus Caminada. 

Als we een blik over de grens werpen, valt Nederland op. De armoede in Nederland is relatief laag over de gehele bevolking, in het bijzonder onder senioren, maar als het om kinderen gaat zitten we in Nederland boven het gemiddelde. 'Wat het meeste opvalt is dat we via ons stelsel van toeslagen, sociale zekerheid en uitkeringen er niet in slagen om kinderen boven de armoedegrens te trekken', aldus Caminada. Hij stelt dat de toeslagen in Nederland niet genoeg gericht zijn op de doelgroep die ze het meeste nodig heeft. 

Luister het volledige fragment op de website van Spraakmakers

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.