Universiteit Leiden

nl en

Christa Tobler over de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties

Nieuwe publicatie van Christa Tobler en co-auteur Joel Günthardt over de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties

Volgens de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het primaire recht op het gebied van de erkenning van beroepskwalificaties ook van toepassing wanneer een situatie binnen de werkingssfeer van het richtlijnrecht valt, maar niet aan de vereisten voor erkenning daarvan is voldaan. Het artikel onderzoekt de gevolgen van deze jurisprudentie voor de betrekkingen tussen Zwitserland en de EU. Tegelijkertijd dient het ter verduidelijking van het eerdere Jusletter-artikel "Zur Diplomanerkennung im Freizügigkeitsabkommen Schweiz - EU" van 14 juni 2021 van Joel Günthardt. 

Het nieuwe artikel verscheen op 3 april 2023 in het Zwitserse onlinetijdschrift Jusletter, in de Duitse taal: Joel Günthardt & Christa Tobler, "Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Diplomanerkennung und ihre Bedeutung für das Freizügigkeitsabkommen Schweiz - EU", Jusletter 3 april 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.