Universiteit Leiden

nl en

Mark Klaassen in Nieuwsuur over de nareisregel in de asieldeal

Het opschorten van gezinshereniging van statushouders is onwettig. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in een zaak die is aangespannen door een Syrische vrouw met een asielstatus. De (tijdelijke) beperking van het nareis was een van de pijlers onder de asieldeal van augustus.

Mark Klaassen, universitair docent Immigratierecht Universiteit Leiden en lid van de Adviesraad Migratie is niet verbaasd en had wel verwacht dat de rechter dit zou oordelen. Het recht op gezinshereniging volgt de EU gezinshereningsrichtlijn. Daarin staat dat het moment dat een aanvraag voor gezinshereniging is goedgekeurd, aan de vreemdeling alle medewerking moet worden verleend om een visum te krijgen. In dit geval heeft de Staatssecretaris een beleid gemaakt, waarin hij niet alle medewerking verleend, maar juist tegen de vreemdeling zegt dat nog 6 maanden moet worden gewacht tot een huis beschikbaar is. Dan verleen je niet alle medewerking en dit is in strijd met de richtlijn.
Ook de Adviesraad Migratie heeft gesignaleerd dat de maatregelen die op dit terrein worden genomen in strijd zijn met de zowel de vreemdelingenwet als het EU recht op gezinshereniging. De uitspraak betekent niet automatisch dat alle rechters hieraan gebonden zijn. Als de staatssecretaris zijn beleid niet zal aanpassen, zal dit leiden tot meer procedures. De verwachting is dat toekomstige rechters hier hetzelfde over zullen denken.

Bekijk de volledige Nieuwsuur uitzending

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.