Universiteit Leiden

nl en

Porthos-uitspraak heeft grote gevolgen voor de woningbouw in Nederland

De Raad van State deed uitspraak in de zogenoemde zaak-Porthos, die draait om de vrijstelling die nu nog geldt voor stikstof die wordt uitgestoten tijdens de bouw van grote projecten als woningbouw. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de partiële bouwvrijstelling in strijd is met de Habitatrichtlijn. Volgens Rogier Kegge, universitair docent Staats- en bestuursrecht is deze uitspraak niet verbazingwekkend - gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de EU over het Programma Aanpak Stikstof – maar heeft deze uitspraak wel grote gevolgen voor de woningbouw in Nederland.

De categorale aanpak die de vrijstelling voor ogen had valt nu weg. Elk bouwproject moet nu zelfstandig onderzoek doen wat de impact is voor de Habitat richtlijn. Elk zelfstandig onderzoek kost tijd en geld en leidt zeker tot meer vertraging in de bouwprojecten. Deze uitspraak is geen verrassing. Eigenlijk stoot de regering zich voor een tweede keer aan dezelfde steen. De partiële vrijstelling is te haastig in elkaar is gezet. Er had een keurige passende beoordeling moeten worden gemaakt, aldus Kegge voor BNR Nieuwsradio.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.