Universiteit Leiden

nl en

Mark Klaassen in Argos over leeftijdsvaststelling bij asielzoekers

Eind 2020 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken de signalering ‘Nadeel van de twijfel’ uitgebracht over de manier waarop wordt omgegaan met de (leeftijds)registratie van asielzoekers in een andere EU-lidstaat.

Uit de  signalering ‘Nadeel van de twijfel’ blijkt dat indien de Staatsecretaris voor Justitie en Veiligheid zelf twijfelt aan de juistheid van de opgegeven leeftijd van de asielzoeker, er bijna blind wordt afgegaan op die registratie. De ACVZ meent dat de staatsecretaris onderzoek zou moeten doen naar de manier waarop de registratie in een andere lidstaat heeft plaatsgevonden om te voorkomen dat een kind ten onrechte als meerderjarige wordt behandeld.

De Staatssecretaris heeft aangegeven het beleid niet te zullen veranderen. Dit leidt ertoe dat er een groep asielzoekers is die claimen onterecht als meerderjarige te worden behandeld en die zonder rechtmatig verblijf in Nederland op straat wonen. Hierover gaat deze reportage van radioprogramma Argos, waarin Mark Klaassen uitleg geeft over het proces van leeftijdsvaststelling in Nederland en de signalering van de ACVZ.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.