Universiteit Leiden

nl en

Algemene belang Nederland is gediend bij doorgaan met vaccineren AZ

De minister van VWS is er duidelijk over: 60-minners mogen geen AstraZeneca-vaccin meer krijgen. Maar wat nu als je als huisarts aan het einde van een dag inenten vaccin over hebt, en een lijstje schrijnende gevallen van 60-minners die een verhoogd risico lopen op een gecompliceerd beloop van covid-19?

De huisarts is juridisch aansprakelijk als hij iemand van onder de 60 jaar (ook als deze zelf toestemming geeft) zou vaccineren, omdat deze handeling in strijd zou zijn met het beleid van de Gezondheidsraad. Ook de LHV en verzekeraar VvAA scharen zich achter dit beleid.

Aart Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht in Leiden en voormalig lid van de Gezondheidsraad is woest over het bericht van de VvAA: “Ik begrijp het bericht, maar ik vind het een weinig behulpzaam standpunt, en heel defensief”, zegt hij hierover in Medisch contact.  “Terwijl de huisartsen de problemen om zich heen zien, overspoeld worden door telefoontjes met vragen over de vaccins, krijgen ze het advies vooral niet tegen het beleid van de minister in te gaan. Maar zolang huisartsen niet vaccineren, vallen er doden. Blijkbaar heeft de VvAA liever dat er doden vallen dan dat ze een aansprakelijkheidsclaim moeten uitbetalen. Huisartsen hebben nu behoefte aan hulp hoe om te gaan met deze situatie en weten wat er wél kan. Dus help ze in plaats van dat je ze afschrikt. En dan nog iets: als ik vraag om een vaccin, omdat ik daarvoor in aanmerking denk te moeten komen, en ik krijg het niet, en krijg vervolgens covid-19, dan kan ik ook gaan procederen. Dat zou ik wel verliezen, maar dat zou net zo goed een vervelende procedure opleveren voor artsen.

In Amsterdam wil advocaat Versteeg namens burgers een rechtszaak tegen de Staat aanspannen over het onbegrijpelijke vaccinatiebeleid. Versteeg vindt dat De Jonge een kapitale inschattingsfout maakt. “Leidend bij het beleid moet zijn: de volksgezondheid. Die wettelijke verantwoordelijkheid draagt de minister. Nu prevaleert de individuele gezondheid. Hoe erg de bijwerking van een hersentrombose ook is, de gevolgen van covid zijn voor veel meer mensen erg. Dat moet de doorslag geven.”

Aart Hendriks huldigt hetzelfde standpunt. “Het algemene belang van Nederland is gediend bij doorgaan met vaccineren. Vanuit dat perspectief, vormgegeven in de wet publieke gezondheidszorg, moet de overheid deze pandemie beschouwen”  aldus Hendriks in het Parool.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.