Universiteit Leiden

nl en

Esmée Driessen: 'Wetgeving geen oplossing voor democratisch tekort'

Bij het streven naar democratische vernieuwing gaat het vaak om het ‘Right to Challenge’, waarmee burgers meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving.

Esmée Driessen

Steeds klinkt daarbij de roep om betere wetgeving, maar dat is niet de oplossing voor deze complexe problematiek, schrijft promovenda Esmée Driessen in een artikel voor EW Podium

'Right to Challenge – of moderner: uitdaagrecht en algemener: burgerinitiatief – is een participatie-instrument dat sinds 2015 aan populariteit heeft gewonnen en nu met een echte regeling vaste voet aan de grond zou krijgen', schrijft Driessen. 'Tenminste, dat was de hoop van initiatiefnemers. Probleem was alleen dat niemand wist wát er in zo’n regeling moest. De Universiteit Leiden deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat een Right to Challenge-regeling in de nationale wet geen begaanbare weg is. De redenen waren meerledig. De knelpunten waarmee initiatiefnemers te maken krijgen, zijn te divers om in één regeling weg te nemen. Zo los je met één wet geen knelpunten op die lopen van het rechtspersonenrecht tot aan het staatssteunrecht, en alles daartussenin.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.