Universiteit Leiden

nl en

Blog Anne Meuwese over de Europese AI-verordening

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar lang verwachte voorstel voor een AI-Verordening. Nadat de Commissie begin 2020 in haar Witboek over kunstmatige intelligentie ‘Een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen’ al de contouren van die Europese wetgeving had geschetst, ligt er nu dan een concreet voorstel in de vorm van een Europese verordening.

In de afgelopen vijf jaar lijkt artificial intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie het nieuwe toverwoord te zijn geworden ter vervanging van big data. Tegelijk bevestigt de voorgestelde AI-Verordening dat AI-systemen gevoed zullen moeten worden door grote hoeveelheden data. Achter de noemer van artificial intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie gaat een veelheid aan moderne computertechnologieën schuil (zoals machine learning, deep learning, knowledge-based systems) die met elkaar gemeen hebben dat het computersysteem steeds in meerdere of mindere mate zelfstandig kan opereren. Het potentieel van AI lijkt ongekend, maar tegelijk zijn er zorgen over de risico’s die het gebruik van deze technologie meebrengt, zoals bias in het algoritme en het ontbreken van enige menselijke interventie.

Volgens Anne Meuwese hoogleraar Public Law & Governance of Artificial Intelligence (AI), Universiteit Leiden en Johan Wolswinkel, Universiteit Tilburg is de gepresenteerde AI-verordening van de Europese Commissie zowel een work in progress als een belangrijke stap vooruit.

Lees hun gezamenlijke blog op het online platform "Nederland Rechtsstaat"

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.