Universiteit Leiden

nl en

Van tunnelvisie naar open blik. De schadevergoedingslessen van de Noord/Zuidlijn

Deze maand verscheen in het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid een artikel van Georgina Kuipers over het vertrouwenwekkende schadebeleid rondom de aanleg van de Noord/Zuidlijn, getiteld: ‘Van tunnelvisie naar open blik. De schadevergoedingslessen van de Noord/Zuidlijn’.

In haar onderzoek zet zij het schadebeleid uiteen dat de gemeente Amsterdam heeft ingezet rondom de aanleg van de metrolijn van Noord- naar Zuid-Amsterdam (de Noord/Zuidlijn). De aanleg zorgde voor veel verwachte en onverwachte schade voor inwoners van de gemeente. Na kritiek en een duidelijk dieptepunt — verzakkingen aan de Vijzelgracht — vroeg de gemeente advies aan de Commissie Veerman. Op zijn aanbeveling werd het roer omgegooid, en ontstond een patroon van compensatie dat uitgaat boven wat juridisch noodzakelijk is, intensief en persoonlijk contact tussen overheid en gelaedeerde burgers, en snelle en doeltreffende afhandeling van schadeclaims. De gemeente slaagde erin het tij te keren en te komen tot een afhandeling van aanvragen om schadevergoeding waarover burgers tevreden waren. Dat maakt de Noord/Zuidlijn een interessante casus voor overheden om lessen uit te trekken voor de schadeafhandeling bij vergelijkbare overheidsprojecten. 

Het artikel kunt u hier lezen.

Het artikel vormt een ingekorte versie van een van de drie casushoofdstukken uit haar interdisciplinaire proefschrift over vertrouwenwekkend schadebeleid bij grootschalige infrastructurele projecten, dat zich momenteel in de afrondende fase bevindt. Kuipers hoopt haar proefschrift in het najaar van 2021 te mogen verdedigen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.