Universiteit Leiden

nl en

Georgina Kuipers

Promovendus

Naam
G.M. Kuipers MSc
Telefoon
+31 71 527 8864
E-mail
g.m.kuipers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2521-1229

Georgina Kuipers is promovenda bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij doet interdisciplinair onderzoek naar het vertrouwen in de overheid, in het bijzonder hoe dit vertrouwen wordt beïnvloed als de overheid omwille van het algemeen belang toestaat dat schade voor (een groep van) haar burgers ontstaat door grootschalige infrastructurele projecten. Op welke wijze kan de overheid het beste haar schadeafhandelingsbeleid vormgeven als zij het vertrouwen van haar burgers wil terugwinnen? Hiernaast verzorgt Georgina werkgroepen voor het vak Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (BA I).

Meer informatie over Georgina Kuipers

Georgina Kuipers behaalde haar bachelor summa cum laude aan het Leiden University College The Hague en richtte zich hier op de major World Politics. Zij vervolgde haar studie cum laude via een research master in Political Science and Public Administration, specialiserend in de bestuurskunde, aan de Universiteit Leiden. Tijdens deze opleiding volgde zij ook het Leiden Leadership Programme, waarvoor ze onder andere een praktijkopdracht uitvoerde voor de Directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Naast haar studie heeft zij bestuurswerk verricht, o.m. als academic representative bij het Leiden University College en diens studievereniging Fortuna, en als assessor van de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens als Coördinator Strategie en Beleid en Onderwijscoördinator Honours Classes & Beleidsmedewerker bij de Honours Academy. Sinds september 2016 is zij werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht.

In juli 2017 heeft zij de Meijers PhD positie toegewezen gekregen voor haar interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Trust Arrives on Foot but Leaves on Horseback. How (Not) to Restore Trust in Government after Facilitated Damages.’ Prof.mr. Willemien den Ouden is haar promotor en mr.dr. Michiel Tjepkema is copromotor bij dit proefschrift. In haar onderzoek bekijkt Georgina projecten waarin de overheid op enigerwijze toestaat respectievelijk ‘faciliteert’ dat schade ontstaat voor een groep burgers. Hoe kan de overheid in zulke gevallen de schadeafhandeling vormgeven – zowel materieel als procedureel – zodat de getroffen burgers het vertrouwen in hun overheid niet verliezen? Bij de beantwoording van deze vraag zal zij onder meer kijken naar case studies zoals de gaswinning in Groningen.

Georgina verzorgt hiernaast werkgroepen voor het vak Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (BA I) en verzorgde in het verleden werkgroepen voor het vak Inleiding Bestuursrecht (BA I). Ook coördineerde en doceerde zij in de Honours Class ‘Gaswinning in Groningen en het fenomeen van vertrouwen in de overheid’.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.05

Contact

Publicaties

  • Universiteit Leiden Member of the Advisory Council of Leiden University College The Hague
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.