Universiteit Leiden

nl en

Georgina Kuipers

Promovendus

Naam
G.M. Kuipers MSc
Telefoon
+31 71 527 8864
E-mail
g.m.kuipers@law.leidenuniv.nl

Georgina Kuipers is promovenda bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar vertrouwen in de overheid, in het bijzonder hoe dit wordt beïnvloed als de overheid op enigerwijze toestaat dat schade voor haar burgers ontstaat. Hiernaast verzorgt zij werkgroepen voor het vak Inleiding Bestuursrecht (BA I) en coördineert en doceert in de Honours Class ‘Gaswinning in Groningen en het fenomeen van vertrouwen in de overheid’.

Meer informatie over Georgina Kuipers

Georgina Kuipers behaalde haar bachelor summa cum laude aan het Leiden University College The Hague en richtte zich hier op de major World Politics. Zij vervolgde haar studie cum laude via een research master in Political Science and Public Administration, specialiserend in de bestuurskunde, aan de Universiteit Leiden. Tijdens deze opleiding volgde zij ook het Leiden Leadership Programme, waarvoor ze onder andere een praktijkopdracht uitvoerde voor de Directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Naast haar studie heeft zij bestuurswerk verricht, o.m. als academic representative bij het Leiden University College en diens studievereniging Fortuna, en als assessor van de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens als Coördinator Strategie en Beleid en Onderwijscoördinator Honours Classes & Beleidsmedewerker bij de Honours Academy. Sinds september 2016 is zij werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht.

In juli 2017 heeft zij de Meijers PhD positie toegewezen gekregen voor haar interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Trust Arrives on Foot but Leaves on Horseback. How (Not) to Restore Trust in Government after Facilitated Damages.’ Prof.mr. Willemien den Ouden is haar promotor en mr.dr. Michiel Tjepkema is copromotor bij dit proefschrift. In haar onderzoek bekijkt Georgina projecten waarin de overheid op enigerwijze toestaat respectievelijk ‘faciliteert’ dat schade ontstaat voor een groep burgers. Hoe kan de overheid in zulke gevallen de schadeafhandeling vormgeven – zowel materieel als procedureel – zodat de getroffen burgers het vertrouwen in hun overheid niet verliezen? Bij de beantwoording van deze vraag zal zij onder meer kijken naar case studies zoals de gaswinning in Groningen.

Georgina verzorgt hiernaast werkgroepen voor het vak Inleiding Bestuursrecht (BA I) en coördineert en doceert in de Honours Class ‘Gaswinning in Groningen en het fenomeen van vertrouwen in de overheid’.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.61

Contact

Publicaties

  • Universiteit Leiden Member of the Advisory Council of Leiden University College The Hague

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie