Universiteit Leiden

nl en

Marieke Liem in het Parool over straatintimidatie

Marieke Liem, Hoogleraar Sociale Veerkracht en Veiligheid, werd door het Parool geïnterviewd over straatintimidatie. Na de ontvoering en moord op de Britse Sarah Everard in Londen wordt ook hier meer aandacht gevraagd voor deze kwestie: het is tijd voor verandering.

Uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam, dat eind februari 2021 verscheen, blijkt dat 47 procent van de Amsterdamse vrouwen afgelopen jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie. Amsterdamse vrouwen voelen zich nog vaak onveilig op straat. Liem stelt dat er een verschil is tussen je veilig voelen, en veilig zijn. Liem: 'Volgens de geregistreerde misdaadcijfers werd in 2012 2,6 procent van de bevolking slachtoffer van geweldsdelicten. Dat is afgenomen tot 2 procent in 2019. Desondanks zijn we ons onveiliger gaan voelen. Dit wordt ook wel de veiligheidsparadox genoemd. In de jaren dat we statistisch gezien veiliger zijn, zijn we ons onveiliger gaan voelen.' Een van de redenen daarvoor is dat mensen zich onder invloed van (sociale) media eerder met anderen identificeren. Daardoor is het niet meer ‘de ander’, maar een van ons die iets overkomt. Daarnaast worden incidenten breder uitgemeten. Dit komt omdat ze minder vaak voorkomen en dit draagt ook bij aan het toenemende gevoel van onveiligheid. 

'Protect your women and educate your men'

Er is ook sprake van een enorme normverschuiving: bepaald gedrag – zoals vrouwen nafluiten – wordt eerder als grensoverschrijdend gezien. Volgens Liem draagt het aanhoudende gevoel van onveiligheid onder vrouwen en de vele aandacht voor incidenten bij aan het verspreiden van de normverandering. Liem: 'We willen gedrag heel snel criminaliseren, maar normverandering wordt niet bewerkstelligd door het strafbaar stellen van daden. Wat je wil, is dat bepaald gedrag door de massa afgekeurd wordt, zoals we nu zien gebeuren. Dán verandert er iets.' Wat dat voor nu betekent? Liem: 'Protect your women and educate your men.'

Lees het hele artikel op de website van het Parool.

Marieke Liem is afgestudeerd aan de University of Cambridge en is vervolgens gepromoveerd in forensische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op interpersoonlijk geweld, met specifieke onderzoeksprojecten naar doding in gezinsverband, de rol van o.a. psychische problematiek, vuurwapens en drugs bij geweldsdelicten, de effecten van interventies op geweldplegers en internationaal vergelijkend onderzoek naar fataal geweld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.