Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans: controle nevenfuncties Kamerleden noodzakelijk

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (PVV) is in opspraak geraakt over zijn niet gemelde nevenfunctie. Markuszower runt een bedrijf dat btw terughaalt voor multinationals en heeft deze functie niet in het nevenregister van het parlement gemeld. De onlangs door de Tweede Kamer aangenomen gedragscode schrijft dit echter wel voor.

De aangescherpte gedragscode schrijft voor dat parlementariërs vooral goed registreren (geschenken, reizen en nevenfuncties). Een college van integriteit kijkt of dit ook gebeurt en kan een sanctie opleggen, maar komt alleen in actie bij klachten.
Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, noemt de handhaving dan ook ‘een lachertje’ omdat er niet actief wordt gecontroleerd of de opgaven kloppen. In het register van de Tweede Kamer is de nevenfunctie van Markuszower in elk geval niet terug te vinden, laat staan hoeveel hij ermee verdient. Veel kamerleden zien het nut er niet van in. Voermans ziet hier ‘iets typisch Nederlands een soort polder-reflex. Dat zag je ook bij de Eerste Kamer, die deed alsof de neus bloedde toen Greco (de Europese anticorruptiewaakhond) waarschuwde voor belangenverstrengeling. Dat was allemaal niet waar, overdreven en die strakke handhaving op het register was echt niet nodig. Maar telkens weer blijkt dat die handhaving toch echt noodzakelijk is.’

Lees het volledige artikel in de Groene Amsterdammer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.