Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans: voorstel coronawet past niet in democratische rechtsstaat

In een artikel in NRC Handelsblad laat hoogleraar Wim Voermans zich kritisch uit over het conceptvoorstel voor de coronawet.

In NRC Handelsblad wordt verwezen naar een blog van Wim Voermans waarin hij schrijft dat “het voorstel onze belangrijke democratische rechtsstatelijke normen en uitgangspunten over hoe we regels stellen in dit land met voeten treedt.” Ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Nederlandse Orde van Advocaten hebben kritiek op het wetsvoorstel. Ministers krijgen in dit voorstel grote juridische ruimte om coronamaatregelen te treffen en daarmee komt er te veel macht bij het kabinet te liggen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.