Universiteit Leiden

nl en

Voermans uit kritiek op ontwerp Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19

De nieuwe wet die per 1 juli inwerking zou moeten treden, levert een hoop kritiek op. In de wet wil het kabinet tijdelijke noodverordeningen vastleggen die de afgelopen maanden in de haast zijn afgekondigd. De grondrechten van de burgers zouden hiermee ernstig worden beperkt, zonder dat de Tweede Kamer daar vooraf invloed op heeft, aldus Wim Voermans.

Inbreuk op grondrechten van de burgers

Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht zegt in NOS-nieuws geschrokken te zijn van de wet. De nieuwe wet levert ons mogelijk voor een lange periode uit aan bestuur per ministerdecreten. De wet zou het mogelijk maken dat de ministerraad achter gesloten deuren ingrijpende besluiten neemt over wat wel en niet mag. Verder kan het kabinet de wet verlengen, waardoor de tijdelijkheid in feite neerkomt op onbepaalde tijd. Dit past - schrijft Voermans in zijn blog - niet in een democratische rechtsstaat. De normen waaraan regelgeven is gebonden, zijn neergelegd in de Grondwet en garanderen dat vrijheidsrechten, waaronder grondrechten zoals demonstratierecht, vrijheid van godsdienst etc.) alleen onder strikte voorwaarden en met medewerking en inbreng van onze volksvertegenwoordigers in het parlement of gemeenteraad kunnen worden vastgesteld.
Ook de Raad van State stelt in een soort vooradvies dat de overheid een balans moet vinden tussen ingrijpen in grondrechten van burgers en het beschermen van de volksgezondheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.