Universiteit Leiden

nl en

Saniye Çelik in het Parool over angstcultuur bij de Politie

Wat doet de politie om er voor iedereen te zijn? Oud-politievrouw Saniye Çelik, en opleider bij het Centre for Professional Learning van Universiteit Leiden, heeft hier opnieuw onderzoek naar gedaan. ‘Kunnen de huidige leiders de angstcultuur doorbreken?’

Gevoel van onveiligheid

Op grond van het grote aantal gesprekken dat Saniye als onderzoeker de afgelopen maanden bij verschillende eenheden heeft gevoerd, kan ze zonder aarzelen zeggen dat de politie de urgentie en het belang van het thema wel degelijk voelt. Ze trof er een vastberaden inzet om inclusie te bevorderen en de weerstanden tegen diversiteit te overwinnen.

"En dan nu de keerzijde. Tijdens mijn gesprekken binnen de organisatie ben ik opnieuw bevestigd in het bestaan van de forse blokkade die vergroting van de inclusiviteit bij de politie in de weg zit: een angstcultuur."

"Ik heb het hier over de aanzienlijke groep politiemensen die het belang van diversiteit inziet. Mensen die ervoor openstaan en oog hebben voor de ingewikkeldheid van het vraagstuk, maar die zwijgen als zij te maken krijgen met ongewenst of discriminerend gedrag richting collega’s. Zij voelen zich belemmerd in hun vrijheid hun mening te geven, bang als zij zijn erop afgerekend te worden door hoger geplaatsten. Dit gevoel van onveiligheid doet zich echt niet alleen voor bij politiemensen met een niet-westerse achtergrond. Het speelt ook bij vele anderen. Het ongemak en niet te vergeten het gemak van verschillen blijven daardoor onbesproken."

Permanente reflectie

In het opiniestuk in het Parool pleit Çelik dat het kunnen omgaan met verschillen en het leren en blijven ontwikkelen door reflectie een vereiste zou moeten zijn voor alle politiemensen. "Naar mijn oordeel verwerven operationele leiders op dit moment nog te vaak hun positie op basis van senioriteit in het politievak. Het is daarbij vaak niet duidelijk of het dan gaat over het aantal versleten blauwe broeken of over ­iemands bewezen leiderschapskwaliteiten."

"Permanente reflectie is ook nodig om ruimte te creëren voor mensen die ‘anders’ zijn. Pas als die ruimte er is, kunnen de medewerkers zichzelf zijn en kan de politie als geheel al die verschillen insluiten. Ik vraag mij met verontrusting af hoe politiemensen onbevangen en onbevooroordeeld kunnen omgaan met de ­diversiteit aan burgers in dit land als zij collega’s buitensluiten die anders zijn dan zijzelf."

Om het volledige artikel in het Parool te lezen, klik hier. 

Woensdagavond 2 september om 20.00 uur praatte Saniye Çelik in de Balie over inclusiviteit en diversiteit bij de politie. Kijk hier het gesprek terug, met de bijdrage van Saniye vanaf 1 uur en 35 minuten.

Beeld: Jakob van Vliet

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van publieke organisaties. Zij willen graag diversiteit en inclusiviteit bevorderen, maar in de praktijk blijkt dat een moeizaam karwei te zijn. Hoe bereid je mensen voor op de veranderende samenleving? Hoe stimuleer je een inclusieve cultuur in de organisatie? En hoe houd je deze in stand?

Meer informatie hierover? Schrijf je in voor de leergang Diversiteit & Inclusie. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.