Universiteit Leiden

nl en

Wat betekent de coronacrisis voor het College voor de Rechten van de Mens?

De coronacrisis brengt veel werk met zich mee voor het College voor de Rechten van de Mens, zoals de vele vragen van burgers en media over de door de overheid getroffen vrijheidsinbeperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Jan-Peter Loof

De coronacrisis heeft voor het College voor de Rechten van de Mens twee kanten, zegt Jan-Peter Loof, universitair docent en ondervoorzitter van het College in Mr. Online. 'Enerzijds neemt de overheid nu allerlei maatregelen die vrijheidsrechten inperken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zorgt voor veel vragen van burgers en media aan het College. Mag de overheid dit allemaal doen? Gaan de opgelegde beperkingen niet veel verder dan de mensenrechtenverdragen toestaan? Is de wettelijke basis voor de maatregelen wel voldoende stevig en precies genoeg geformuleerd?'

Anderzijds heeft de coronacrisis veel consequenties voor het praktisch functioneren van het College en voor de gelijkebehandelingszaken die we behandelen, zegt Loof. 'Het College krijgt jaarlijks zo'n 5000 meldingen en vragen over mensenrechten en gelijke behandeling binnen, voor een belangrijk deel per telefoon. We stuitten erop dat we het aanvankelijk niet voor elkaar kregen om de telefonische meldingen die bij onze centrale binnenkwamen door te geleiden naar de mobiele telefoons van de thuiswerkende medewerkers.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.