Universiteit Leiden

nl en

Bart Schuurman in de Groene Amsterdammer over de brievenwisseling van Mohammed B. en ‘gevangene X’

Bart Schuurman, universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs, bespreekt de ontwikkeling van de brievenwisseling tussen Mohammed B. en ‘gevangene X’ en het nut van een aparte terroristenafdeling.

Uit een brievenwisseling tussen Mohammed B. en ‘gevangene X’, blijkt hoe het, vijftien jaar na de dood op Theo van Gogh, gaat met Mohammed B. Deze brieven tussen Mohammed B. en ‘gevangene X’ werden verstuurd in 2017. Mohammed B. en ‘gevangene X’ zijn in contact gekomen na een voorgevallen incident. De brieven stuurt Mohammed B naar ‘gevangene X’ op de terroristenafdeling in Vught. De brieven geven niet alleen weer hoe het nu met Mohammed B. gaat, maar ze roepen ook vragen op over het nut en de noodzaak van een aparte terroristenafdeling. Deze speciale afdeling is ontstaan nadat Mohammed B. de moord op Theo van Gogh had gepleegd. Mohammed B. maakte, volgens justitie, onderdeel uit van de Hofstadgroep. Dit is een groep radicale moslims. Na de arrestatie van Mohammed B. volgen meer arrestaties en de leden van de groep komen terecht in verschillende gevangenissen. Echter, vreest en hoort justitie dat zij daar andere gedetineerden proberen te radicaliseren. Er wordt een plan bedacht om deze ontwikkeling tegen te gaan. Voortaan worden terreurverdachten en veroordeelde terroristen geplaatst in een speciale gevangenisafdeling.

Geen jihadistische teksten

Volgens Bart Schuurman blijkt onder andere uit de brieven dat Mohammed B. nog steeds dezelfde Mohammed B. is als vijftien jaar geleden. “Hij zit nog vast in het personage dat hij van zichzelf heeft gemaakt. Hij is die zelfbenoemde islam-expert die hij ook was ten tijde van de Hofstadgroep. Hij was daarvan niet zozeer de leider, maar wel de leraar, bij wie je terecht kon met vragen.” Daarnaast ziet Bart Schuurman geen spoor van jihadistische teksten in de brieven, maar zegt hij wel dat Mohammed B. al die jaren een voorbeeld is geweest voor personen die het jihadistische pad op gingen. Zo vertelt Bart Schuurman: “Tussen 2014 en 2016 zag je soms overlijdensberichten van Nederlandse jihadisten op Facebook, met daarin een spreuk uit de brief die Mohammed B. op het lichaam van Van Gogh had achtergelaten. Dus de hedendaagse generatie haalt nog steeds inspiratie uit wat hij gedaan heeft.”

Toch denkt Bart Schuurman dat door de controle van de gevangenis op betogen en uitingen van gedetineerden, de woorden van Mohammed B. minder radicaal zijn dan wat deze mensen hoorden in het IS-gebied.

Lees het hele artikel hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.