Universiteit Leiden

nl en

Lector Saniye Çelik: Leiderschap is de weg naar inclusie

Saniye Çelik, programmaleider bij het Centre for Professional Learning van onder andere de leergang Diversiteit en Inclusie, werd voor het magazine BinnenbeRijk van de Rijksoverheid geinterviewd over het diversiteitsbeleid van de Rijksoverheid.

Oppervlakkig, instrumenteel en windowdressing. Saniye Çelik, zet kanttekeningen bij het diversiteitsbeleid van de Rijksoverheid. ‘Het ondertekenen van een charter of hanteren van een streefcijfer maakt je organisatie nog niet inclusief.’

‘Saniye,’ een hand schiet omhoog tijdens het vraaggedeelte van Çeliks presentatie voor een groep publieke leiders, onlangs in Den Haag, ‘al die tijd, aandacht en het geld dat de Rijksoverheid stopt in het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit hè, werkt dat nou wel echt?’ Hier had ze graag ja op kunnen antwoorden … ‘Dat weet ik niet.’

Çelik zet zich al jarenlang op allerlei manieren in voor diversiteit en inclusiviteit. Vanuit de Universiteit en Hogeschool Leiden deed ze er onderzoek naar bij de Rijksoverheid. Ze is overtuigd van het nut en de noodzaak van dit thema, maar het effect van beleid en interventies als netwerkborrels, gespecialiseerde recruiters, en talentenprogramma’s – waar de Rijksoverheid zo hard op inzet – trekt ze in twijfel. Want er is nauwelijks onderzoek naar gedaan. En daar is de onderzoeker in haar kritisch op. ‘Blijkbaar maken we nog steeds beleid op emotie en politiek, en niet – zoals het hoort – op wetenschap en praktijk.’

Lees het volledige interview hier. 

Leergang Diversiteit & Inclusie

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van publieke organisaties. Het gaat dan om het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit. Vanuit de visie dat diversiteitsbeleid op wetenschap en praktijk gestoeld zou moeten zijn, biedt het Centre for Professional Learning de leergang Diversiteit & Inclusie aan. Start: 7 november 2019 Duur: 4 dagen Prijs: € 1.950,- incl. literatuur en catering. Locatie: Den Haag

Meer informatie over de leergang
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.