Universiteit Leiden

nl en

Moet de staatssecretaris kunnen blijven beslissen over individuele asielzoekers?

De VVD wil de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie afschaffen. Met die bevoegdheid kan hij in individuele gevallen beslissen dat uitgeprocedeerde asielzoekers toch in Nederland mogen blijven, ook als de rechter al anders oordeelde. De coalitiepartij vindt dat oneerlijk en te belastend voor staatssecretaris Harbers (VVD) en zijn opvolgers.

In het snel veranderende asielbeleid en de steeds veranderende situaties in de wereld was deze bevoegdheid van de staatssecretaris nodig om te kunnen afwijken van de regels. 'Als je dit afschaft, schaf je de blik op de toekomst af', zegt hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans in de Volkskrant over het plan. 'De wetgever kan niet alle situaties voorzien.'

Voermans wijst erop dat het technisch wel mogelijk is om de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris af te schaffen. Er kan dan geen uitzondering meer worden gemaakt op de beslissing van de rechter over schrijnende gevallen. 'Het systeem wordt dan een bot instrument', zegt Voermans.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.