Universiteit Leiden

nl en

Eerst de inhoud en daarna het nieuwe beleid, is dat wenselijk?

Het is na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart in de regio van Eindhoven vaker voorgekomen dat er een college van burgemeester en wethouders werd gekozen, zonder dat er over het nieuwe beleid was gesproken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Best kwamen VVD en Jongerenpartij JO als grote winnaars uit de bus. Zij gingen ruim twee weken geleden aan de slag als bijna volledig nieuw college van burgemeester en wethouders, maar de inhoud is vooralsnog onbekend. Is dit problematisch?

Wim Voermans

Volgens Wim Voermans hoeft dit geen problemen op te leveren, vooral niet als sprake is van een raadsbreed akkoord, zo stelt hij in Eindhovens Dagblad. Bij een raadsbreed akkoord scharen alle fracties, ook als zij in de oppositie zitten, zich achter een beleidsprogramma voor de komende jaren die op de hoofdlijnen reeds is samengesteld.  

,,Een raadsbreed akkoord is vooral een goed medicijn wanneer de verhoudingen ergens niet goed zijn", zegt Voermans. ,,Maar het heeft ook nadelen, want je gaat tegen de ziel van de dualisering uit 2002 (toen wethouders niet langer deel uit mochten maken van de gemeenteraad, red.) in. En een akkoord is eenvoudigweg niet altijd zo makkelijk voor elkaar te boksen. Mensen willen het wel eens zien als kiezersbedrog, maar dat is het niet. Het is gewoon een moeilijk proces."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.