Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans: ‘Politici zijn geen nachtuilen’

Hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans verdedigt in NRC Handelsblad een impopulair standpunt: de kabinetsformatie is gebaat bij frisse onderhandelaars en dat mag wat tijd kosten.

In het NRC opiniestuk noemt hij nachtelijke kabinetsincidenten waarin mogelijk vermoeidheid en irritatie een rol hebben gespeeld. Zo weet premier Van Agt het mislukken van de langste formatiepoging van 1977 aan de toenemende vermoeidheid en de daaruit ontstane wrevel. Wim Voermans merkt op dat drie van de vijf kabinetten tussen 2002 en 2012 zijn gestruikeld aan of rondom de randen van de nacht. Volgens hem is het daarom niet erg dat de kabinetsformatie nog extra weken kan duren. Zeker met een kleine meerderheid in de Tweede Kamer zijn een stabiel akkoord en goede verhoudingen die extra tijd wel waard.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.