Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans over de bestuurdersdemocratie

Hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans geeft commentaar op de recente voorstellen om de lokale volksvertegenwoordigster democratie te hervormen.

Wim Voermans geeft commentaar in de Volkskrant van 28 oktober 2016 op de voorstellen die zijn gedaan door de Groep Code Oranje (Code Oranje, oktober 2016), Raad voor het openbaar bestuur  (Advies 15,9 uur, mei 2016) en de commissie-Van de Donk (Op weg naar meervoudige democratie, juni 2016). Deze adviescommissies zetten in op een democratie waarin het bestuur meer samenwerkt met de burger, bijvoorbeeld door gemeenteraadsleden te vervangen door deskundige burgers (zoals is voorgesteld door Groep Code Oranje).

Verder geeft hij in zijn opinie aan dat het vertrouwen in de volksvertegenwoordigende democratie er goed bij staat, maar het vertrouwen in politici (volksvertegenwoordigers én bestuurders) laag is. Hij plaatst dan ook kanttekeningen bij de eerder genoemde voorstellen die slechts zien op de hervorming van de volksvertegenwoordigende instituties.

Volgens Wim Voermans pleiten deze commissies in wezen voor een ‘bestuurdersdemocratie’. In deze democratievorm moeten volksvertegenwoordigers samenwerken met het bestuur om ‘rationele besluitvorming’ mogelijk te maken en dienen zij vooral geen politiek bedrijven. Referenda zijn dan ook een ongeschikt middel, omdat deze geen wezenlijke bijdrage levert aan ‘prudente en gedragen besluitvorming’. Hij waarschuwt dat in deze visie op de democratie de essentie van de politiek, de belangen-articulatie en –strijd, wordt weggenomen. Volksvertegenwoordigers zullen volgens hem altijd wars en tegendraads zijn en articuleren belangen steeds in een nieuwe stijl.

Wim Voermans heeft deze week eerder commentaar geleverd op de bestuurdersdemocratie tijdens het NOS-journaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.