Universiteit Leiden

nl en

Moet de burger meer inspraak krijgen in gemeentepolitiek?

'Het is tijd voor veranderingen in de gemeentepolitiek, want de huidige democratie voldoet niet meer. De burger zou meer invloed moet krijgen', zo steltde groep Code Oranje, dat bestaat uit diverse burgemeesters, wethouders, raadsleden, wetenschappers en ondernemers.

Niet iedereen is het eens met het plan van de groep Code Oranje. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, zegt in het NOS Journaal van woensdag 26 oktober 2016 (item start na 15:45 minuten) dat hij het mooi vindt dat de Nederlandse democratie op drift is geraakt. ‘De stijl en het verwachtingspatroon is veranderd, maar dat moet zijn eigen beloop hebben. Je moet er niet je instituties voor ombouwen op het moment dat dit gebeurt’.

Om de burger meer invloed te geven in de gemeenteraad zou, volgens de groep Code Oranje, de raad veel groter moeten worden en zouden er burgers moeten worden ingeloot. Voermans geeft op NOS.nl aan dat het vertrouwen in democratie in Nederland heel hoog is, daarentegen staat dat het vertrouwen in politici erg laag is. Echter, in de praktijk werkt het niet als je groepen van gelote burgers bij elkaar laat komen en een bestuurlijke agenda laat opstellen. Het wordt dan een ‘hoger-opgeleidenfeestje’. Voermans: ‘Laagopgeleide mensen komen daar niet naar toe, hoogopgeleiden juist wel’.

In een opiniestuk in de Volkskrant gaat Voermans verder in op dit onderwerp. Voermans geeft aan dat ‘democratie, en zeker de vertegenwoordigende democratie, altijd omstreden zullen zijn en volksvertegenwoordigers grofgebekt, wars en tegendraads’. Dat is echter niets nieuws, maar wat is er dan veranderd de laatste jaren? ‘De stijl. En dat bestuurders daar veel last van hebben, is net zo goed uit te leggen als de triomf van die nieuwe representatieve democratie dan als het failliet van die instelling.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.