Universiteit Leiden

nl en

Cornelis de Brabander

Naam
Dr. C.J. de Brabander
Telefoon
+31 71 527 4045
E-mail
brabander@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2671-2781

Kort CV

Na zijn studie psychologie in Leiden was Kees de Brabander enige jaren verbonden aan het Leids Interdisciplinair Centrum voor OnderwijsResearch, waar hij verschillende onderzoeksprojecten uitvoerde. In 1981 werd hij universitair docent bij de programmagroep Onderwijswetenschappen, Universiteit Leiden, waar hij in 1990 promoveerde op de vakopvattingen van leraren voortgezet onderwijs. In 2010 werd hij universitair hoofddocent bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Na zijn pensionering is hij als gastdocent verbonden zowel aan de afdeling Onderwijsstudies van de Universiteit Leiden als aan het Welten Instituut van de Open Universiteit.  

CV Kees de Brabander (2014)

Onderzoek

Hoofdonderwerp is motivatie (zelfverantwoordelijk leren op school). Daarnaast: Ict-toepassingen in het onderwijs, onderwijsopvattingen van docenten en meer specifiek de opvattingen van leraren secundair onderwijs over de kennis van het eigen vak, later uitmondend in onderzoek naar persoonlijke epistemologie, en professionele ontwikkeling van leraren.

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • -
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.