Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Ziek-zijn in romans en films

Ziek-zijn is meer dan ziekte alleen: de betekenis die een zieke geeft aan de ziekte en zijn behandeling kleurt het bestaan van de zieke en diens omgaan met de behandeling, en met diens medische en sociale omgeving. In romans, gedichten, film, muziek en schilderijen is ziek-zijn veelal fraai en boeiend verbeeld. Zieken, dokters, en verzorgers blijken baat te hebben bij het lezen van romans en gedichten, naar muziek luisteren of schilderijen en films bekijken, de ‘passieve’ vorm van met kunst omgaan. Schrijven over je ziek-zijn, muziek uitvoeren, schilderen of film maken, de ‘actieve’ vorm, heeft een vergelijkbaar effect. In de HOVO-cursus bestuderen we enkele klassieke werken op het bovenbeschreven veld dat ‘health humanities’ wordt genoemd.

Opzet van de colleges

  • Theorie en methoden van ‘health humanities’. (Ad Kaptein)
  • Romans over ziek-zijn in de dermatologie. (Frans Meulenberg)
  • Romans over ziek-zijn in de neurologie. (Joost Haan)
  • Films waarin ziek-zijn is verbeeld. (Frans-Willem Korsten)
  • Korte presentaties door de deelnemers over een boek over ziek-zijn uit hun boekenkast. (o.l.v. Ad Kaptein)
  • Integratie van theorie, methoden en toepassing. (o.l.v. Ad Kaptein)

Ad Kaptein is emeritus-professor Medische Psychologie van het LUMC, Universiteit Leiden.

Drs. Frans Meulenberg, Medische Ethiek en Filosofie Erasmus Universitair Medisch Centrum, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie.

Dr. Joost Haan, Alrijne ziekenhuis Leiderdorp, afdeling Neurologie LUMC.

Prof.dr. Frans-Willem Korsten, Literatuurwetenschap, Universiteit Leiden.

6 maandagen
4, 11, 18, 25 mrt;
1, 8 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen, opdrachten, discussie.
Thuis ca. 4 studeren per bijeenkomst.
Kennis van passief Engels is gewenst.

Ad Kaptein, Helende woorden. Romans over ziek-zijn, Elmar, 2018. ISBN 9789038926490, € 11,99.
Diverse teksten ook in het Engels.
Literatuurlijst.
Powerpoints worden gedeeltelijk beschikbaar gesteld.

Colleges € 195,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Losse teksten op papier € 12,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie