Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nineveh

Dit college is voltekend, mocht u op de wachtlijst willen, dan kunt u een mail sturen.

De meeste mensen kennen de stad Nineveh uit de Bijbel. God dreigde de stad te verwoesten, en stuurde de profeet Jona om de bewoners te waarschuwen. De bewoners schrokken, trokken hun boetekleed aan en gingen vasten. En God spaarde de stad. Een mooi verhaal. De historie heeft echter anders geleerd. Noch de Babyloniërs (in 612 v.C.) noch de recente oorlogen en IS hebben Nineveh gespaard.
Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden toont dit najaar een expositie over de stad, die in het huidige Irak ligt.
Archeologen en historici kennen Nineveh uit de Assyrische annalen, omdat het lange tijd de hoofdstad was en de grootste stad van de toenmalige wereld. Er zijn  vooral voorwerpen gevonden uit de zevende eeuw v. Chr. De colleges van HOVO zullen dan ook voornamelijk gaan over deze eeuw: de beelden van goden en demonen, de teksten en de bibliotheek van Assurbanipal. En uiteraard bezoekt u de expositie in het Rijksmuseum van Oudheden.

Reliëf van een deportatie-scène (?) uit Nineveh de tijd van koning Assurbanipal (668-626 v.Chr.) uit de collectie van het RMO

Programma van de colleges

  • Inleiding: Opgravingsgeschiedenis, de lay-out van de stad, de poorten, paleizen en tempels - Steiner
  • Archeologische voorwerpen en erfgoedkwesties (schade door oorlogen) - Petit
  • Teksten gevonden in Nineveh - Waerzeggers
  • Nineveh in de Bijbel - De Jong
  • Nineveh’s goden, demonen en beelden - Wiggermann
  • Rondleiding in het RMO langs de expositie Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk - Petit

Dr. Lucas Petit, conservator Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Dr. Margreet Steiner, archeoloog en docent van HOVO.

Prof. dr. Caroline Waerzeggers, Assyriologie, Universiteit Leiden.

Dr. Matthijs de Jong, Nederlands Bijbelgenootschap.

Dr. Frans Wiggermann, oud-docent Assyriologie, UvA.

6 donderdagen
18, 25 jan; 1, 8, 15, 22 feb 2018
13.15-15.00 uur
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden

Werkvorm

Hoorcolleges met het karakter van lezingen,  met een rondleiding.
Thuis 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Tentoonstellingscatalogus en enige teksten.
Powerpoints worden niet verspreid.

Colleges € 200,-
Met HOVO-fan-pas € 26,-
Teksten op papier € 13,-