Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je wellicht het antwoord op je vraag.

Nieuwe/inkomende studenten

Ja. Alle bachelor- en masterprogramma's bij de Universiteit Leiden zijn open voor studenten uit OekraïneBekijk de informatie over onze aanmeldprocedure.

Ja. Alle bachelor- en masterprogramma's bij de Universiteit Leiden zijn open voor studenten uit Belarus of RuslandBekijk de informatie over onze aanmeldprocedure.

Als je op dit moment geen verifieerbare onderwijsdocumenten - zoals cijferlijsten of diploma’s - kunt aanleveren - kan de Universiteit Leiden je aanmelding toch in behandeling nemen, indien nodig met een alternatieve beoordelingsprocedure. Een taaltest is nog steeds vereist, maar mogelijk kun je aanspraak maken op kortingen of een bijzondere regeling. Neem contact op met ons Admissions Office (bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl) voor meer informatie.

Wisselen van universiteit is niet erg gebruikelijk in Nederland. We vragen je eerst aan te melden voor het eerste jaar van de betreffende bachelor- of masteropleiding. Na toelating beoordelen we of je vrijstellingen kunt krijgen voor individuele vakken. Neem voor meer informatie contact op met het Admissions Office via bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl.

Indien je toelating is goedgekeurd en je gaat overstappen, kun je aanspraak maken op het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Je kan dit doen door een verzoekschrift in te dienen via dit formulier.

Bekijk onze website voor onze aanmelddeadlinesAls je afkomstig bent uit Oekraïne en in Nederland tijdelijke bescherming krijgt op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie, raadpleeg dan de deadlines voor EU-studenten.

Je bent vrijgesteld van administratiekosten als je in Nederland tijdelijke bescherming krijgt op grond van de de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Selecteer bij je aanvraag 'vluchtelingstudent' in het keuzemenu in de uSis-portal voor mogelijke vrijstellingen voor de aanvraagkosten.

Op 17 mei heeft Universiteiten van Nederland (UNL) aangekondigd dat alle 14 Nederlandse universiteiten hun collegegeldtarieven verlagen voor studenten met de Oekraïense nationaliteit voor het academische jaar 2022-2023. Deze studenten betalen derhalve het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld van €2209 in plaats van het hogere instellingstarief, dat normaal van toepassing is op studenten van buiten de Europese Economische Ruimte.

Of het gereduceerde tarief ook van toepassing zal zijn op latere collegejaren is nog niet bekend gemaakt.

Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, komen mogelijk ook in aanmerking voor het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Om hier aanspraak op te maken, kan je via dit formulier een verzoek indienen.

Zittende studenten met een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie

Op 17 mei heeft Universiteiten van Nederland (UNL) aangekondigd dat alle 14 Nederlandse universiteiten hun collegegeldtarieven verlagen voor studenten met de Oekraïense nationaliteit voor het academische jaar 2022-2023. Deze studenten betalen derhalve het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld van €2209 in plaats van het hogere instellingstarief, dat normaal van toepassing is op studenten van buiten de Europese Economische Ruimte.

Of het gereduceerde tarief ook van toepassing zal zijn op latere collegejaren is nog niet bekend gemaakt.

Wanneer je financiële problemen ervaart, raden we je aan om een afspraak te maken met een van onze studentdecanen voor advies: decanen@sea.leidenuniv.nl.

Tussen 4 maart 2022 en 31 oktober 2022 heeft iedereen met de Oekraïense nationaliteit vrij toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent dat je betaald werk mag doen zonder dat een tewerkstellingsvergunning vereist is en zonder beperking van het aantal uren. Dit is een tijdelijke maatregel die al dan niet zal worden verlengd. De werkgever is verplicht om 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) te informeren.

Studenten die al een verblijfssticker op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne hebben ontvangen van de IND, hebben ook na 31 oktober 2022 vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor zo lang als deze status van toepassing is. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen we je naar de website van de IND (onder ‘Werken in Nederland).

De meeste Oekraïense studenten die in Nederland verblijven met een verblijfsvergunning voor studie, komen ook in aanmerking een verblijfssticker op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Als je vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt wil behouden na 31 Oktober 2022, dan is het mogelijk de Tijdelijke Beschermingsstatus aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is mogelijk om tegelijkertijd een verblijfsvergunning voor studie en de Tijdelijke Beschermingsstatus te hebben, maar alleen voor zover je aan de eisen van beide verblijfsstatussen blijft voldoen.

Als je in Nederland verblijft met een verblijfsvergunning voor studie en je niet meer aan het vereiste van voldoende financiële middelen kan voldoen, is de Universiteit Leiden verplicht dit te melden bij de IND. Als gevolg van deze melding wordt je verblijfsvergunning ingetrokken. In een dergelijk geval zou de Tijdelijke Beschermingsstatus mogelijk een goed alternatief bieden. We willen studenten die overwegen om hun verblijfsstatus te wijzigen, uitnodigen om een afspraak te boeken voor het Visa Consulting hour, of om een email te sturen naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

We adviseren je om een afspraak te maken met een van onze studentdecanen: decanen@sea.leidenuniv.nl.

Als je financiële situatie mogelijk ook  van invloed is op  de geldigheid van je verblijfsvergunning voor studie, maak dan ook een afspraak voor het visaspreekuur, of stuur een e-mail naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

De Universiteit Leiden begrijpt dat studenten uit Oekraïne en Rusland en studenten met familie of vrienden in de regio zich grote zorgen maken en dat dit een negatieve invloed kan hebben op je studievoortgang.

Als je een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie in Nederland verblijft en niet voldoende studievoortgang behaalt, is de Universiteit Leiden verplicht dit te melden bij de IND, tenzij de examencommissie vaststelt dat je studievoortgang gehinderd werd door een geldige reden. We adviseren je contact op te nemen met je studieadviseur in dit proces.

De meeste Oekraïense studenten die in Nederland verblijven met een verblijfsvergunning voor studie, komen ook in aanmerking een verblijfssticker op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. In geval van onvoldoende studievoortgang zou de Tijdelijke Beschermingsstatus mogelijk een goed alternatief kunnen bieden. We willen studenten die overwegen om hun verblijfsstatus te wijzigen, uitnodigen om een afspraak te boeken voor het Visa Consulting hour, of om een email te sturen naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

Voor uitgebreider advies adviseren we je tevens een afspraak te maken met een van onze studentendecanen: decanen@sea.leidenuniv.nl.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft er begrip voor dat studenten uit Oekraïne op dit moment niet naar hun thuisland kunnen terugkeren. De IND zal coulant omgaan met gevallen waarin de verblijfsvergunning van een Oekraïense student de komende tijd afloopt.

In de meeste gevallen kunnen Oekraïense studenten in Nederland bescherming krijgen op grond van de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Je kunt de Tijdelijke Beschermingsstatus aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).Bezoek de website van het IND om te zien of de voorwaarden van deze regeling van toepassing zijn.

Na afstuderen is het ook mogelijk om een Oriëntatiejaar verblijfsvergunning aan te vragen. Met deze verblijfsvergunning mag je maximaal twaalf maanden in Nederland wonen en werken (of werk zoeken). Tijdens het Oriëntatiejaar heb je vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er geen werkvergunning hoeft te worden aangevraagd en er geen beperking is in het aantal uur dat je mag werken.

Als je anderen vragen of zorgen hebt, maak dan een afspraak voor een Visaspreekuur of stuur een e-mail naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

Als je overweegt om (tijdelijk) te stoppen met je studie, dan adviseren wij je om een afspraak te maken voor het Visa Spreekuur  of een e-mail te sturen naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

Na afstuderen is het ook mogelijk om een Oriëntatiejaar verblijfsvergunning aan te vragen. Met deze verblijfsvergunning mag je maximaal twaalf maanden in Nederland wonen en werken (of werk zoeken) . Tijdens je Oriëntatiejaar heb je vrije toegang tot de arbeidsmarkt en heb je geen werkvergunning nodig.

Als je problemen ondervindt in  het regelen van je terugreis naar Rusland of Belarus, neem dan contact op met de (Wit-)Russische ambassade in Nederland voor ondersteuning.

Vragen over geestelijke gezondheid en veiligheid

Neem contact op met een van onze studentpsychologen: psychologen@sea.leidenuniv.nl.

Studenten kunnen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13:00 en 16:00 naar de Popcorner in Den Haag. Op donderdag is de Popcorner tussen 13:00 en 16:00 in Plexus Leiden. Iedereen is welkom.

Neem contact op met de Student Support Groups: studentsupport@leidenuniv.nl.

Neem contact op met de Student Support Groups: studentsupport@leidenuniv.nl.

Neem contact op met het Hoofd Veiligheidszaken van de Universiteit Leiden: Leo Harskamp.

Huisvesting en financiën

Huisvesting in Leiden

Neem contact op met de Gemeente Leiden: meldpunt.oekraine@leiden.nl

Huisvesting in Den Haag

Neem contact op met de Gemeente Den Haag: +31 70 353 80 24

Tussen 4 maart 2022 en 31 oktober 2022 mag iedereen met de Oekraïense nationaliteit betaald werk doen zonder dat hier een werkvergunning voor vereist is en zonder beperking van het aantal uren. Dit is een tijdelijke maatregel die al dan niet zal worden verlengd. Houd er rekening mee dat je werkgever verplicht is om het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op de hoogte brengen. Meer informatie over de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïne vind je op de officiële webpagina van het IND.

De meeste Oekraïense studenten die in Nederland verblijven met een verblijfsvergunning voor studie, komen ook in aanmerking een verblijfssticker op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Als je vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt wil behouden na 31 Oktober 2022, dan is het mogelijk de Tijdelijke Beschermingsstatus aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is mogelijk om tegelijkertijd een verblijfsvergunning voor studie en de Tijdelijke Beschermingsstatus te hebben, maar alleen voor zover je aan de eisen van beide verblijfsstatussen blijft voldoen.

Hulpinitiatieven

Bijkijk de pagina Hulp bieden of neem contact op met de Student Support Groups: studentsupport@leidenuniv.nl

Neem contact op met Rozemarijn Wegert.

Neem contact op met nieuws@bb.leidenuniv.nl en/of voeg jouw activiteit toe aan de Uni-life app. De app kan je gratis downloaden for iOS and Android.

Bekijk de pagina Leiden Science in actie voor Oekraine of neem contact op via communicatie@science.leidenuniv.nl.

Voor het doneren van geld heeft de Universiteit Leiden een noodfonds voor studenten uit Oekraine and Rusland. Vragen? Neem contact op met Eliane Cohen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.