Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je wellicht het antwoord op je vraag.

Medewerkers

De formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus zijn bevroren.

Dit betekent dat activiteiten die vallen onder de samenwerkingsverbanden tot nader order stoppen. Dit houdt onder meer in dat er geen financiële transacties meer worden gedaan en dat er geen data en kennis meer worden uitgewisseld. Er zullen geen gezamenlijke (wetenschappelijke) evenementen meer plaatsvinden, deelnemers vanuit Russische en Belarussische instellingen worden uitgesloten van deelname. Er zullen geen nieuwe samenwerkingsprojecten worden gestart, ook zullen er geen nieuwe initiatieven binnen bestaande samenwerkingsprojecten worden gestart. Onderzoekers verbonden aan een Russische of Belarussische instelling zullen niet worden uitgenodigd als referent of commissielid bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen.

De institutionele samenwerkingen met Russische en Belarussische organisaties worden bevroren, maar vele samenwerkingen in onderwijs en onderzoek zijn gebaseerd op peer-to-peer relaties met Russische en Belarussische onderzoekers. Velen van hen hebben met gevaar voor eigen leven de invasie publiekelijk bekritiseerd. Daarom willen de instellingen hun medewerkers alle ruimte geven de bestaande persoonlijke contacten met deze onderzoekers voort te zetten, waar dat passend is. Zeker in tijden van oorlog en conflict is het belangrijk dat we met deze onderzoekers in gesprek blijven.

Per geval moet beoordeeld worden of persoonlijk contact en samenwerking met Russische en Belarussische onderzoekers voortgezet kan worden. Voor ondersteuning bij die afweging kun je contact opnemen  met het adviespunt kennisveiligheid: adviespuntkv@bb.leidenuniv.nl.

Zie ook dit artikel Nederlandse kennisinstellingen bevriezen samenwerkingsverbanden met Rusland en Belarus

 

Nieuwe/inkomende studenten

Ja. Alle bachelor- en masterprogramma's bij de Universiteit Leiden zijn open voor studenten uit OekraïneBekijk de informatie over onze aanmeldprocedure.

Ja. Alle bachelor- en masterprogramma's bij de Universiteit Leiden zijn open voor studenten uit Belarus of RuslandBekijk de informatie over onze aanmeldprocedure.

Als je op dit moment geen verifieerbare onderwijsdocumenten - zoals cijferlijsten of diploma’s - kunt aanleveren - kan de Universiteit Leiden je aanmelding toch in behandeling nemen, indien nodig met een alternatieve beoordelingsprocedure. Een taaltest is nog steeds vereist, maar mogelijk kun je aanspraak maken op kortingen of een bijzondere regeling. Neem contact op met ons Admissions Office (bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl) voor meer informatie.

Wisselen van universiteit is niet erg gebruikelijk in Nederland. We vragen je eerst aan te melden voor het eerste jaar van de betreffende bachelor- of masteropleiding. Na toelating beoordelen we of je vrijstellingen kunt krijgen voor individuele vakken. Neem voor meer informatie contact op met het Admissions Office via bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl.

Bekijk onze website voor onze aanmelddeadlinesAls je afkomstig bent uit Oekraïne en in Nederland tijdelijke bescherming krijgt op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie, raadpleeg dan de deadlines voor EU-studenten.

Je bent vrijgesteld van administratiekosten als je in Nederland tijdelijke bescherming krijgt op grond van de de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Let op: dit geldt alleen als je deze status hebt op het moment van aanvraag. Selecteer bij je aanvraag 'vluchtelingstudent' in het keuzemenu in de uSis-portal voor mogelijke vrijstellingen voor de aanvraagkosten.

Studenten met de Oekraïense nationaliteit betalen het standaard hogere collegegeld voor niet-EU/EER studenten.

De enige uitzondering die van kracht is voor studenten met de Oekraïense nationaliteit geldt voor studenten die een opleiding zijn begonnen aan de Universiteit Leiden in het academisch jaar 2022-2023 en doorgaan met deze opleiding. Studenten in deze groep hebben recht op een gereduceerd tarief dat gelijk is aan het wettelijk collegegeld voor de resterende duur van hun opleiding. Deze regeling vervalt op het moment dat de student van opleiding wisselt of doorstroomt naar een andere opleiding.

Zittende studenten met een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie

Studenten met de Oekraïense nationaliteit betalen het standaard hogere collegegeld voor niet-EU/EER studenten.

De enige uitzondering die van kracht is voor studenten met de Oekraïense nationaliteit geldt voor studenten die een opleiding zijn begonnen aan de Universiteit Leiden in het academisch jaar 2022-2023 en doorgaan met deze opleiding. Studenten in deze groep hebben recht op een gereduceerd tarief dat gelijk is aan het wettelijk collegegeld voor de resterende duur van hun opleiding. Deze regeling vervalt op het moment dat de student van opleiding wisselt of doorstroomt naar een andere opleiding.

Wanneer je financiële problemen ervaart, raden we je aan om een afspraak te maken met een van onze studentdecanen voor advies: decanen@sea.leidenuniv.nl.

Als je financiële situatie mogelijk ook van invloed is op  de geldigheid van je verblijfsvergunning voor studie, maak dan ook een afspraak voor het visaspreekuur, of stuur een e-mail naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

Kijk voor meer informatie ook hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/aankomst-verblijf-en-registratie

 

We adviseren je om een afspraak te maken met een van onze studentdecanen: decanen@sea.leidenuniv.nl.

Als je financiële situatie mogelijk ook  van invloed is op  de geldigheid van je verblijfsvergunning voor studie, maak dan ook een afspraak voor het visaspreekuur, of stuur een e-mail naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

De Universiteit Leiden begrijpt dat studenten uit Oekraïne en Rusland en studenten met familie of vrienden in de regio zich grote zorgen maken en dat dit een negatieve invloed kan hebben op je studievoortgang.

Als je een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie in Nederland verblijft en niet voldoende studievoortgang behaalt, is de Universiteit Leiden verplicht dit te melden bij de IND, tenzij de examencommissie vaststelt dat je studievoortgang gehinderd werd door een geldige reden. We adviseren je contact op te nemen met je studieadviseur in dit proces.

De meeste Oekraïense studenten die in Nederland verblijven met een verblijfsvergunning voor studie, komen ook in aanmerking een verblijfssticker op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. In geval van onvoldoende studievoortgang zou de Tijdelijke Beschermingsstatus mogelijk een goed alternatief kunnen bieden. We willen studenten die overwegen om hun verblijfsstatus te wijzigen, uitnodigen om een afspraak te boeken voor het Visa Consulting hour, of om een email te sturen naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

Voor uitgebreider advies adviseren we je tevens een afspraak te maken met een van onze studentendecanen: decanen@sea.leidenuniv.nl.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft er begrip voor dat studenten uit Oekraïne op dit moment niet naar hun thuisland kunnen terugkeren. De IND zal coulant omgaan met gevallen waarin de verblijfsvergunning van een Oekraïense student de komende tijd afloopt.

In de meeste gevallen kunnen Oekraïense studenten in Nederland bescherming krijgen op grond van de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Je kunt de Tijdelijke Beschermingsstatus aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).Bezoek de website van het IND om te zien of de voorwaarden van deze regeling van toepassing zijn.

Na afstuderen is het ook mogelijk om een Oriëntatiejaar verblijfsvergunning aan te vragen. Met deze verblijfsvergunning mag je maximaal twaalf maanden in Nederland wonen en werken (of werk zoeken). Tijdens het Oriëntatiejaar heb je vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er geen werkvergunning hoeft te worden aangevraagd en er geen beperking is in het aantal uur dat je mag werken.

Als je anderen vragen of zorgen hebt, maak dan een afspraak voor een Visaspreekuur of stuur een e-mail naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

Als je overweegt om (tijdelijk) te stoppen met je studie, dan adviseren wij je om een afspraak te maken voor het Visa Spreekuur  of een e-mail te sturen naar het Visa Team (visa@sea.leidenuniv.nl).

Na afstuderen is het ook mogelijk om een Oriëntatiejaar verblijfsvergunning aan te vragen. Met deze verblijfsvergunning mag je maximaal twaalf maanden in Nederland wonen en werken (of werk zoeken) . Tijdens je Oriëntatiejaar heb je vrije toegang tot de arbeidsmarkt en heb je geen werkvergunning nodig.

Als je problemen ondervindt in  het regelen van je terugreis naar Rusland of Belarus, neem dan contact op met de (Wit-)Russische ambassade in Nederland voor ondersteuning.

Vragen over geestelijke gezondheid en veiligheid

Neem contact op met een van onze studentpsychologen: psychologen@sea.leidenuniv.nl.

Studenten kunnen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13:00 en 16:00 naar de Popcorner in Den Haag. Op donderdag is de Popcorner tussen 13:00 en 16:00 in Plexus Leiden. Iedereen is welkom.

Neem contact op met de Student Support Groups: studentsupport@leidenuniv.nl.

Neem contact op met de Student Support Groups: studentsupport@leidenuniv.nl.

Neem contact op met het Hoofd Veiligheidszaken van de Universiteit Leiden: Leo Harskamp.

Huisvesting en financiën

Huisvesting in Leiden

Neem contact op met de Gemeente Leiden: meldpunt.oekraine@leiden.nl

Huisvesting in Den Haag

Neem contact op met de Gemeente Den Haag: +31 70 353 80 24

Mensen met de Oekraïense nationaliteit en een Tijdelijke Beschermingsstatus, kunnen betaald werk doen zonder dat hier een werkvergunning voor vereist is en zonder beperking van het aantal uren. Dit is een tijdelijke maatregel die al dan niet zal worden verlengd. Houd er rekening mee dat je werkgever verplicht is om het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op de hoogte brengen. Meer informatie over de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïne vind je op de officiële webpagina van het IND.

De meeste Oekraïense studenten die in Nederland verblijven met een verblijfsvergunning voor studie, komen ook in aanmerking een verblijfssticker op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Als je vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt wilt, dan is het mogelijk de Tijdelijke Beschermingsstatus aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is mogelijk om tegelijkertijd een verblijfsvergunning voor studie en de Tijdelijke Beschermingsstatus te hebben, maar alleen voor zover je aan de eisen van beide verblijfsstatussen blijft voldoen.

Als je problemen ondervindt bij het aanvragen van tijdelijke bescherming, neem dan contact op met het Immigration Office van de Universiteit Leiden via het contactformulier.

Hulpinitiatieven

Bijkijk de pagina Hulp bieden of neem contact op met de Student Support Groups: studentsupport@leidenuniv.nl

Neem contact op met Clair Francis.

Neem contact op met nieuws@bb.leidenuniv.nl en/of voeg jouw activiteit toe aan de Uni-life app. De app kan je gratis downloaden for iOS and Android.

Voor het doneren van geld heeft de Universiteit Leiden een noodfonds voor studenten uit Oekraine and Rusland. Vragen? Neem contact op met Eliane Cohen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.