Universiteit Leiden

nl en

Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 3)

Onder leiding van prof.mr. Willem van Boom behandelen gerenommeerde sprekers uit wetenschap en de rechtspraktijk onderwerpen zoals: algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Docenten
Alex Geert Castermans  (Hoogleraar Burgerlijk recht) Jacob Hijma  (Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht) Iris Houben  (Universitair hoofddocent) Marielle Koppenol-Laforce  (Hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren) Bart Krans  (Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht) Mw.mr.dr. C.M.D.S. Pavillon  (Universitair hoofddocent verbintenissenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) Prof.mr. A.C. van Schaick  (Hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg) Mw.mr.dr. M.Y. Schaub  (Universitair docent privaatrecht aan de VU) Prof. mr. H.N. Schelhaas  (Hoogleraar Privaatrecht, Rotterdam Institute for Private Law, Erasmus School of Law, Erasmus University) Mr. drs. J.H.M. Spanjaard  (Advocaat/partner La Gro Advocaten) Jeroen van der Weide  (Universitair hoofddocent) Mr. Dr. E.J. Zippro  (Advocaat/partner bij Zippro & Meijer advocaten)

De Specialisatieopleiding Contracteren verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van contractenrecht. De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. De opleiding zal 1 keer per jaar worden aangeboden.

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben. Er dient minimaal 3 jaar praktijk ervaring aanwezig te zijn en de cursist dient een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Van onderhandeling naar contract
 • Totstandkomingsgebreken
 • Vertegenwoordiging
 • Algemene voorwaarden
 • Remedies
 • Distributie, franchise, agentuur
 • Uitleg van contracten 
 • IPR
 • Weens Koopverdrag
 • Zekerheden en garanties
 • Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
 • Contracteren met consumenten (B2C)
 • Corporate Social Responsibility

De Specialisatieopleiding Contracteren onderscheidt zich door de gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen en er zijn geen verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. De opleiding wordt gegeven in een inspirerende leeromgeving aan de Universiteit Leiden, zoals de Leidse Sterrewacht of het Academiegebouw. Na het volgen van de veertien bijeenkomsten (7 contactdagen van 14.00-21.30 uur) zal u goed voorbereid zijn voor het mondeling examen. De opleiding wordt afgesloten met een diploma-uitreiking en een feestelijke borrel in het Academiegebouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.