Universiteit Leiden

nl en

Iris Houben

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. I.S.J. Houben
Telefoon
+31 71 527 7408
E-mail
i.s.j.houben@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0377-7758

I. Houben is sinds 1 september 1997 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, thans als universitair docent.

Meer informatie over Iris Houben

Iris Houben (Maastricht 1973) studeerde rechten in Leiden van 1991 tot 1997 en studeerde af in de civielrechtelijke en de bedrijfsrechtelijke richting. Vervolgens werd zij universitair docent en later universitair hoofddocent bij de afdeling burgerlijk recht in Leiden.

Zij verzorgt (PAO)-onderwijs op alle hoofdterreinen van het civiele vermogensrecht: contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en goederenrecht. Zij doceert over ‘franchise contracts’ binnen de Advanced Master International Civil and Commercial Law (ICCL).

In 2005 promoveerde zij op het onderwerp ‘Contractdwang’. Sindsdien heeft zij haar onderzoek op het terrein van het contractenrecht voortgezet, met als centrale thema het borgen van publieke belangen in het contractenrecht en de invloed van publiekrechtelijke regelgeving (vaak van Europese origine) op het contractenrecht.

In 2015 verscheen de Asser/Houben 7-X, een nieuwe toevoeging aan de Asser-serie over onbenoemde overeenkomsten. In dit boek behandelt Houben, na een algemeen deel, een zevental onbenoemde overeenkomsten, te weten: de leaseovereenkomst, de factoringovereenkomst, de distributieovereenkomst, de franchiseovereenkomst, de energieleveringsovereenkomst, de aansluit-en transportovereenkomst met de netbeheerder en de overeenkomst tot het leveren van telecommunicatiediensten. 

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C203

Contact

Publicaties

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Raadsheer-plaatsvervanger
  • Wolters Kluwer auteur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.