Universiteit Leiden

nl en

Specialisatieopleiding Aanbesteding & schaarse rechten

Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies?

Docenten
Willemien den Ouden  (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht) Jan Hebly  (Emeritus hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht) Stefaan Van den Bogaert  (Hoogleraar Europees Recht) Armin Cuyvers  (Hoogleraar Europees Recht) Annemarie Drahmann  (Universitair hoofddocent) Mr.dr. Paul Heijnsbroek  (advocaat Straatman Koster Advocaten Rotterdam) Mr. Dr. C.J. Wolswinkel  (universitair hoofddocent,Tilburg Law School, Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History)

Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

Deze en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze specialisatieopleiding, waarin het aanbestedingsrecht het startpunt is. De leerstukken worden doorgetrokken naar het voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied van de schaarse (publieke en ‘private’) rechten. Met als startpunt het Europese recht zal daarbij een verkenning plaatsvinden van de overeenkomsten tussen het aanbestedingsrecht en het leerstuk van de schaarse rechten in het nationale bestuursrecht en een doorkijk gegeven worden naar ontwikkelingen die in de toekomst voor deze rechtsgebieden (gezamenlijk?) te verwachten zijn.

In de opzet van de cursus wordt begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. De bijeenkomsten worden ruimschoots gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De cursus wordt afgesloten met een seminar waarin de docenten, aangevuld met andere sprekers uit de wereld van aanbesteding en schaarse rechten, hun visie geven op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen.

De opleiding is bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.

De opleiding staat onder verantwoordelijkheid van Prof. Mr Drs Willemien den Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de universiteit Leiden, en Prof. Mr Jan-Michiel Hebly, hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht aan de universiteit Leiden en advocaat te Zwolle.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.