Universiteit Leiden

nl en

Serie

NIPV collegereeks: Het Nederlandse crisismanagement stelsel in de praktijk

De Universiteit Leiden presenteert in samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) een unieke collegereeks over het Nederlandse crisismanagement stelsel.

Lector Crisisbeheersing Menno van Duin en Bijzonder hoogleraar militaire aspecten van crisisbeheersing en nationale veiligheid Peter Bos nemen u mee langs de belangrijkste structuren, ketens, bestuurlijke netwerken en spontane coördinatiestructuren. In drie opeenvolgende colleges staan de (persoonlijke) ervaringen met het Nederlandse crisismanagement centraal.

De collegereeks markeert de start van een intensievere samenwerking tussen beide kennisinstituten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Voor studenten van de Bachelor Security Studies en master Crisis & Security Management is het een unieke kans om ins en outs te leren van het Nederlandse landschap van crisisbeheersing. Daarnaast zijn ook beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden van het Ministerie Justitie en Veiligheid uitgenodigd om deel te nemen. Dit zorgt voor een interessante mix van studenten en professionals in de zaal. De voertaal van de collegereeks is daarom ook Nederlands.

In het eerste college staat het Nederlandse crisismanagement stelsel centraal. Het bestel wordt doorgenomen in termen van centrale en decentrale sturing, functionele en algemene ketens en bestuurlijke netwerken. Als voormalig directeur van de veiligheidsrisico’s Zuid-Holland-Zuid, Utrecht en als voormalig directeur Publieke Gezondheid van de GGD-regio Utrecht, neemt prof. dr. Peter Bos u mee in zijn ervaringen met de brand in Moerdijk en de tramaanslag in Utrecht.

Lector Crisisbeheersing dr. Menno van Duin behandelt zijn ervaring met het besturen van crises en minicrises. Hij zal zich richten op de terugkerende dilemma’s en rode draden in een reeks van circa 140 (mini)crises vanuit het bestuurlijk perspectief. Daarbij kan vaak evenzoveel geleerd worden van een bescheiden casus (zoals de instorting van de dug-out in Twijzel of de Zaanse vlogger) als van meer bekende crises als de vermissing van Anne Faber of de ramp met de MH-17. Welke rol moeten bestuurders aannemen, wie heeft het voor het zeggen? Welke organisatie- en communicatiedilemma’s komen in de verschillende (mini-)crisis veelvuldig naar voren?

Welke lessen zijn nu geleerd uit de afgelopen jaren crisismanagement en in het bijzonder Covid-19? In het laatste college kijken we met een expertpanel naar de toekomst op basis van de Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio’s en het rapport over de aanpak van de coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In het panel zitten experts die nauw betrokken zijn bij deze onderzoeken die samen met prof. Peter Bos en dr. Menno van Duin zullen reflecteren op de geleerde lessen. Hoe komt het stelsel nu naar voren in de rapporten? Waar schuurt het en welke keuzes worden gemaakt voor de doorontwikkeling van het stelsel?

Tijdens dit college vindt ook de officiële ondertekening van de samenwerking tussen het NIPV en de Universiteit Leiden plaats.

De colleges vinden plaats van 15.00 - 17.00 uur.

Locatie:
Universiteit Leiden - Campus Den Haag
Wijnhaven, zaal 2.02
Turfmarkt 99 Den Haag

Wilt u de collegereeks bijwonen? Graag aanmelden  via dit formulier.

Programma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.