Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Leergang Klimaatverandering

Datum
maandag 4 november 2024
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Klimaatverandering noodzaakt het lokaal en provinciaal bestuurlijk niveau om duurzaam beleid te ontwikkelen om klimaat- en toekomstbestendig om te gaan met de openbare ruimte en de waterhuishouding. Bij het doorvoeren van klimaatbeleid, gericht op bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, energieconsumptie en materiaalverbruik, is het zaak om burgers goed te informeren en actief te betrekken in het proces. Deze leergang voor beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers op lokaal en provinciaal niveau en bij waterschappen geeft meer inzicht in klimaatverandering en biedt concrete handvatten voor het opstellen en uitdragen van beleid hierop.

In veel gemeenten, provincies en waterschappen wordt gewerkt aan duurzaamheidsbeleid en klimaatadaptatieprojecten. Het zijn precies deze bestuurslagen die veel van de maatregelen moeten uitvoeren om de doelen te behalen die zijn vastgelegd in de Nederlandse klimaatwet en het Parijs-akkoord van 2015. 

Meer informatie & aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.