Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Klimaatverandering

De opwarming van de aarde noodzaakt lokale overheden tot beleid dat de openbare ruimte en waterhuishouding klimaat- en toekomstbestendig maakt. Deze leergang biedt inzicht in klimaatverandering en concrete handvatten voor het opstellen en uitdragen van klimaatbeleid dat op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

De leergang is ontwikkeld voor professionals werkzaam bij lokale overheden.

In veel gemeenten, provincies en waterschappen wordt gewerkt aan duurzaamheidsbeleid en klimaatadaptatieprojecten. Het zijn precies deze bestuurslagen die veel van de maatregelen moeten uitvoeren om de doelen te behalen die zijn vastgelegd in de Nederlandse klimaatwet en het Parijs-akkoord van 2015.  

Klimaatverandering: duurzame oplossingen

Om te garanderen dat impactvol klimaatbeleid, gericht op onder andere het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, energieconsumptie en materiaalverbruik, kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak is het belangrijk dat burgers actief betrokken worden bij beleidsvorming. Dat kan bijvoorbeeld door de urgentie van klimaatbeleid duidelijk uit te leggen en door burgers inhoudelijk mee te laten denken over mogelijke oplossingen.  

Doeltreffend klimaatbeleid ontwikkelen en daarvoor draagvlak creëren vraagt een aantal zaken van beleidsadviseurs en lokale ambtenaren: gedegen en inhoudelijke kennis op het gebied van klimaat en klimaatverandering, kennis van recente ontwikkelingen op het gebied van effectieve klimaatcommunicatie en samenwerkend omgaan met verandervraagstukken. In deze leergang bieden we professionals zowel inhoudelijke kennis op het gebied van aardwetenschappelijke en sociale processen rondom klimaatverandering en praktische tools om het gesprek met burgers aan te gaan. 

Dag 1: Systeem aarde – Klimaatverandering en de gevolgen

 • Hoe werkt het systeem aarde? 

 • Voor welke substantiële klimaatveranderingen is de mens verantwoordelijk? 

 • Groepswerk: welke impact heeft klimaatverandering op lokaal en provinciaal niveau? 

Dag 2: Denken over klimaat

 • Sociale denkramen over klimaat en klimaatverandering 

 • Polarisatie rondom klimaat 

 • Waarom is gedragsverandering zo moeilijk? Stakeholders en hun uitdagingen 

Dag 3: Klimaat en beleid   

 • Wat gebeurt er op mondiaal, Europees en landelijk niveau en waar hebben gemeentes en provincies mee te maken? 

 • Simulatie burgerberaad: deelnemers doen als burger mee aan een burgerberaad 

Dag 4: Transformatief beleid – hoe initieer en versnel je veranderingen?  

 • Verandermanagement 

 • Strategieën voor stakeholderbetrokkenheid 

 • Groepswerk: actieplan voor gemeente. Deelnemers gaan aan de slag om een concreet plan voor hun werk te maken. 

Je bent een professional met (enkele) jaren werkervaring, die:

 • werkt aan vraagstukken m.b.t. klimaat, ruimtelijke ordening en duurzaamheid bij gemeenten, provincies of waterschappen. Denk aan (senior) beleidsadviseurs of beleidsmedewerkers; 

 • functioneert op HBO- of WO-niveau;

 • op zoek is naar verdieping en inspiratie op het gebied van beleid, transformatie en burgerparticipatie rondom alles wat met klimaat te maken heeft.

De programmaleider betrokken bij deze leergang is Fauke Deceuninck. Het docentencorps bestaat uit een mix van wetenschappers en ervaren praktijkdeskundigen om zowel academische diepte als toepassingsgerichtheid te bewerkstelligen.

Data najaar 2024:

4 en 5 november
18 en 19 november

Kosten: € 2.750.-

Locatie: Centrum Den Haag

Voor vragen over deze leergang kun je contact opnemen met het Centre for Professional Learning
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.