Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Training

Cursus Ondermijning: uitdagingen in beeld

Datum
maandag 25 november 2024
Locatie
SBS
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Bij 'ondermijning' gaat het in Nederland de afgelopen jaren vooral over criminaliteit. De snelle verharding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast in toenemende mate de rechtsstaat aan en vraagt om een gerichte en degelijke aanpak. Daarnaast gaat het bij ondermijning om onwettelijke en onwenselijke anti-democratische gedragingen die maatschappelijke stabiliteit in de samenleving dwarsbomen. De laatste jaren wordt er bijvoorbeeld vaak gesproken over concepten zoals ‘hybride dreiging' en 'hybride conflict/oorlogsvoering’, waarbij diverse instrumenten worden ingezet om de democratische rechtsorde te verstoren en/of saboteren. 

Je gaat tijdens deze cursus in op verschillende verschijningsvormen van ondermijning. Je leert over liberale democratieën in het afgelopen decennium en de antidemocratische en anti-integratieve uitwerking ervan. Aan de hand van casussen ga je aan de slag met vragen en uitdagingen rondom het herkennen en duiden van tactieken en instrumenten van ondermijning, strategieën en ideeën. Tijdens de cursus voer je de dialoog met wetenschappers, experts en pioniers over mogelijke interventies en handelingsperspectieven. 

Meer informatie over deze cursus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.