Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Glucocorticoid signaling in a rat model of post-traumatic stress disorder

  • J. Ding
Datum
donderdag 27 juni 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. O.C. Meijer

Samenvatting

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan optreden na een psychologisch trauma. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt gekenmerkt door gedragsveranderingen als gevolg van een verstoorde emotieregulatie, waaronder verhoogde opwinding en angst. Een van de meest voorkomende biologische bevindingen bij PTSS is overgevoeligheid van de glucocorticoïdreceptor (GR) tijdens negatieve feedback binnen de HBB-as. In dit proefschrift evalueerden we GR-gerelateerde veranderingen die werden blootgesteld aan de drie opeenvolgende stressoren van het single verlengde stress (SPS) model voor PTSS. We hebben het potentieel van de GR-antagonist RU486-behandeling getest bij het omkeren van deze door stress geïnduceerde effecten. We ontdekten dat GR-antagonisme sommige door stress geïnduceerde parameters kan normaliseren. We hebben aangetoond dat het variëren van de timing van toediening en evaluatie van RU486 verschillende gedragsresultaten en dynamiek van genexpressie opleverde, wat complexe interacties tussen stress en RU486 in de loop van de tijd aan het licht bracht. We hebben ook de GR-gevoeligheid getest na toediening van het exogene corticosteron. Onze gegevens duiden op een verhoogde stressresponsiviteit na SPS op gematigde maar niet milde stressoren en een sensibilisering van de GR-signalering in de hersenen die verder gaat dan directe negatieve feedbackregulatie. Ten slotte leveren we bewijs voor een rol van β-arrestin-2 als modulator van het reguleren van de amygdala-activiteit als reactie op angst/angstige herinnering aan PTSS.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.