Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Patient readiness for shared decision making about treatment

  • S.M. Keij
Datum
dinsdag 14 mei 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.M. Stiggelbout
  • dr. A.H. Pieterse

Samenvatting

In dit proefschrift onderzochten we wat patiënten nodig hebben om samen te beslissen over een behandeling. Samen beslissen houdt in dat zorgverleners en patiënten samenwerken om beslissingen te nemen over de behandeling van de patiënt. Hierbij worden zowel de medische kennis van de zorgverlener als de voorkeuren, waarden en doelen van de patiënt meegenomen. Samen beslissen kan lastig zijn voor zorgverleners en patiënten en het gebeurt in de praktijk nog weinig. Er wordt soms gedacht dat samen beslissen extra moeilijk kan zijn voor, of met, patiënten met bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld ouderen of mensen met een lager opleidingsniveau. We hebben onderzocht of samen beslissen vaker of minder vaak voorkomt bij patiënten met verschillende kenmerken. We vonden weinig duidelijke verbanden. Het is dus belangrijk dat acties om samen beslissen te stimuleren gericht zijn op álle patiënten.

Vervolgens hebben we onderzocht wat maakt dat patiënten meer of minder toegerust zijn voor samen beslissen over behandelingen. We ontdekten dat verschillende vaardigheden, cognities en emoties hierbij een rol spelen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat patiënten de informatie kunnen begrijpen, zich kunnen en durven uit te spreken in gesprek met de zorgverlener, en een goede hoeveelheid tijd ervaren om met de zorgverlener te spreken en de opties te overwegen.

Tot slot hebben we een vragenlijst, de ReadySDM, ontwikkeld. Het doel van de vragenlijst is om te meten hoe toegerust patiënten zich voelden tijdens een beslisproces. De vragenlijst kan inzicht geven in de ervaringen van patiënten en duidelijk maken waar patiënten de meeste ondersteuning bij nodig hebben.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.