Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Diagnostic testing in pediatrics: yield and drivers

  • F.G. Ropers
Datum
woensdag 7 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. E. Rings
  • Prof.dr. P. Bossuyt

Samenvatting

Diagnostische testen worden in de geneeskunde uitgevoerd om uiteenlopende redenen en met vaak onduidelijke meerwaarde voor de patiënt. Niet alleen hebben testen naast positieve ook schadelijke gevolgen voor de patiënt, ook heeft het inefficiënt besteden van publiek geld in de gezondheidszorg negatieve gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van de bevolking. Het is daarom belangrijk om de voor- en nadelen van diagnostiek gestructureerd te schatten of meten om te weten wanneer welke testen meerwaarde hebben. Deze voor- en nadelen verschillen per belanghebbende: de patiënt, arts, en maatschappij. De meerwaarde van diagnostiek in situaties met een zeer lage kans op ziekte liggen bijvoorbeeld met name in geruststelling van de patiënt of voorkomen van negatieve gevolgen van de arts. Er is tot nu toe weinig discussie over wanneer je niet zou moeten testen. De beslissing hierover ligt bij artsen.

In dit proefschrift is een gestructureerde beoordeling van de opbrengst van
specifieke diagnostiek gedaan, en de praktijkvariatie en overwegingen bij testaanvragen van kinderartsen onderzocht. De discussie van het proefschrift geeft richting voor verhoging van kwaliteit doelmatigheid van testgebruik. Dit vormt een goede basis om enerzijds beter de effecten van testen in te schatten als voorwaarde voor hoogwaardige zorg, en anderzijds om een discussie te voeren over grenzen aan testen in laag-risico situaties. Dit is van belang voor een efficiënte besteding van publiek geld in een sector- de curatieve gezondheidszorg- die de neiging heeft uit te dijen ten koste van andere publieke doelen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.