Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Online bijeenkomst: uniformering voorprocedures in het primair en voortgezet onderwijs

Datum
woensdag 7 december 2022
Tijd
Locatie
Online

Op woensdagochtend 7 december 9.30-11.00 uur bespreken onderzoekers Sander Jansen (Universiteit Maastricht), Jochem Streefkerk (zelfstandige) en Stijn Voskamp (Universiteit Leiden) hun onderzoek Uniformering van voorprocedures bij toelating, schorsing en verwijdering in het funderend onderwijs tijdens een online bijeenkomst georganiseerd door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.

De presentatie zal worden ingeleid door Paul Zoontjens, lid van het programmabestuur Expertisecentrum Onderwijsgeschillen en emeritus-hoogleraar. Na de presentatie gaan de onderzoekers en het programmabestuur graag met de deelnemers verder in gesprek over de eindrapportage met de blik gericht op de toekomst van geschillenbeslechting in het onderwijs. Ook bijzonder hoogleraar Brechtje Paijmans is aanwezig (leerstoel conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs, Universiteit Leiden).

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via l.schouten@onderwijsgeschillen.nl. De link naar de bijeenkomst én de eindrapportage Uniformering van voorprocedures bij toelating, schorsing en verwijdering in het funderend onderwijs ontvangt u na aanmelding en ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst. Na deze bijeenkomst zal de eindrapportage via de website van onderwijsgeschillen worden gepubliceerd.

Over het onderzoek

In 2021 en 2022 hebben de onderzoekers in opdracht van het expertisecentrum zich via theoretische en empirische benadering gebogen over de vraag naar mogelijkheden voor uniformering van aan de rechtspraak voorafgaande procedures van geschillenbeslechting, ten aanzien van beslissingen tot (weigering van) toelating, schorsing of verwijdering van een leerling in het primair en voortgezet onderwijs.

Het onderzoek gaat over beslissingen die vooral ouders en leerlingen raken: over toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Er zijn een aantal mogelijkheden om die beslissingen te (laten) beoordelen, wat kan leiden tot een zoektocht naar de juiste procedure.

In het onderzoek staan vier procedures centraal:

  • de procedure van bezwaar bij het bevoegd gezag
  • de procedure bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen
  • de adviesprocedure bij de Geschillencommissie passend onderwijs
  • de mogelijkheid om een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens

De onderzoekers hebben onder meer met verschillende betrokkenen uit het onderwijsveld interviews gehouden alsook data verzameld door middel van een vragenlijst die onder de geïnterviewden is verspreid. Op basis van een analyse van wetgeving en (onderwijs)praktijk constateren de onderzoekers dat meer uniformering gewenst is en stellen zij hiertoe een oplossingsrichting voor.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.