Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Workshop

Beyond science and art: The role of intuition

Datum
dinsdag 11 oktober 2022 - donderdag 13 oktober 2022
Locatie
Snellius Gebouw
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden
Museum De Lakenhal - Tentoonstelling Imagine Intuition
Museum De Lakenhal - Tentoonstelling Imagine Intuition

In een steeds complexere en technologische wereld met rationele besluitvorming wordt steeds meer erkend dat mensgerichte concepten zoals intuïtie een centrale rol spelen.  Intuïtie is als zodanig echter nog onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek en het concept wordt niet goed begrepen.  Wij willen een interdisciplinaire kunst-wetenschappelijke workshop over intuïtie opzetten om dit concept te ontrafelen. Meer bepaald zullen we een contextuele conceptualisering creëren van de mechanismen waarmee intuïtie werkt, zowel op individueel als op interactioneel niveau.

Programma van de workshop

In de worden zowel lokale als internationaal georiënteerde deskundigen uit verschillende disciplines met betrekking tot wetenschap en kunst uitgenodigd om de verschillende concepten van intuïtie te ontrafelen en beter te begrijpen. We maken gebruik van een multi-methodische aanpak, waaronder artistieke ervaringen, lezingen, creatieve brainstorms, en interactieve (ervarings)workshops en optredens tijdens het 3-daagse programma.

Locatie: Museum De Lakenhal

9.00 Inloop met koffie & thee
09.30-10.00 Sneak-preview tentoonstelling 'Imagine Intuition' Museum De Lakenhal
10.00-11.00 Welkom & introductie deelnemers
11.00-12.00 Algemene inleidingen over doel, achtergrond & programma van de workshop (Andrea Evers, Nicole Roepers, Meta Knol, Liesbeth van Vliet, Anton Spruijt)

12.00-13.00 Lunchpauze

13.00-13.15 Kevin Osepa (kunstenaar)
13.15-13.30 Janet Vollebregt (kunstenaar/architect)
13.30-13.45 Sarah Durston (ontwikkelingsneurowetenschapper)
13.45-14.30 Interactieve sessie

14.30-15.00 Koffie-/theepauze

15.00-15.15 Jos Agasi (kunstenaar)
15.15-15.30 Michiel van Elk (cognitief neurowetenschapper)
15.30-15.45 Wouter Kalf (filosoof)
15.45-16.30 Interactieve sessie

17.00 Borrel Oude Sterrenwacht Leiden

18.30 Diner Prentenkabinet

Locatie: Snellius

9:00 Inloop met koffie & thee
9.30-9.45 Lorentz Inleiding
9.45-10.00 Bram Ellens (kunstenaar)
10.00-10.15 Jacob Jolij (gedragswetenschapper)
10.15-10.30 Frans Snik (sterrenkundige)
10.30-11.15 Interactieve sessie

11.15-11.45 Pauze

11.45-12.00 Jelle Reumer (bioloog, geowetenschapper)
12.00-12.15 Mariska Kret (cognitief psycholoog)
12.15-13.00 Interactieve sessie

13.00-14.00 Lunchpauze 

14.00-14.15 Suzanne Dikker (kunstenaar)
14.15-14.30 Rebecca Schaefer (neurowetenschapper)
14.30-14.45 Kari Leibowitz (gezondheidspsycholoog)
14.45-15.30 Interactieve sessie

15.30-16.00 Koffie & thee

16.00-16.15 Justin Sanders (biomedisch wetenschapper/arts)
16.15-17.00 Interactieve sessie

17.00-18.30 Wijn & kaas

Locatie: Snellius en Museum De Lakenhal

10.00-13.00 Hoe hebben de vorige 2 dagen van de workshop je ideeën over intuïtie?
Open programma waarin deelnemers interdisciplinair werken aan de belangrijkste vragen van de workshop individueel of in subgroepen.

13.00-14.00 Lunchpauze

14.00-14.15 Lonneke Gordijn (kunstenaar)
14.15-14.30 Minna Valjakka (kunsthistorica)
14.30-15.00 Interactieve sessie

15.00-15.30 Koffie-/theepauze

15:30-16:30 Integratie van kennis en planning follow-up

16.30-19.00 Vrije tijd

19.00-21.00 Opening tentoonstelling Museum De Lakenhal

Wetenschappelijke organisatoren

  • Andrea Evers, Leiden University, TU Delft & Rotterdam University   
  • Liesbeth van Vliet, Leiden University,
  • Tanja Elstgeest, Museum De Lakenhal 
  • Nicole Roepers, Museum De Lakenhal   
  • Meta Knol, European City of Science 2022   

Sponsor: Museum De Lakenhal

Meer informatie & aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.