Universiteit Leiden

nl en

Centrum voor Milieuwetenschappen (CML)

Onderzoek

Steden, Voedsel, Water, Biodiversiteit, Bronnen en Energie: dit zijn de belangrijkste onderzoeksthema’s voor het CML. Ons doel is altijd om wereldwijd voorop te lopen in ons vakgebied. En echte impact te hebben met onze onderzoeksprogramma’s.

Mensenwelzijn maximaliseren en uitstoot en verbruik minimaliseren

Het maximaliseren van het welzijn van mensen, en het minimaliseren van het gebruik van hulpbronnen en emissies. Dat is onze missie. Want zo kunnen we de biodiversiteit en het natuurlijk kapitaal van onze planeet beschermen. We zetten in op strategisch onderzoek en onderwijs, gebaseerd op natuurwetenschappen. Ons streven? Voorop lopen in ons vakgebied, zodat we een groot verschil kunnen maken en de aarde leefbaar houden voor jou en de generaties na jou. 

Werken aan Sustainable Development Goals

Ons onderzoek richt zich op Economie, Maatschappij en Biosfeer. Met een focus op de levencyclus en/of systeemperspectief. We nemen de kritieke grenzen van de Sustainable Development Goals van de VN daarin mee.

Dit zijn de belangrijkste onderzoeksthema’s van het CML:

  • Steden (SDG 9, 11)
  • Voedsel (SDG 12, 15) 
  • Water (SDG 6, 14)
  • Biodiversiteit (SDG 13, 14, 15)
  • Bronnen en Energie (SDG 7, 12)

Alle andere SDGs gebruiken we op een systematische manier. In onze onderzoeken integreren we ook SDG 3, 10, 13. In het onderwijs komen daarnaast SDG 16, 17 sterk naar voren. Met onze ontwikkeling willen we wereldleider zijn in ons vakgebied. En daadwerkelijk impact te hebben met onze onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.

Alle 17 afbeeldingen en namen van de sustainable development goals van de Verenigde Naties.
Sustainable Development Goals

Onze onderzoeksprogramma’s

  • Environmental Biology: richt zich op onderwerpen gerelateerd aan het begrijpen hoe mensen biodiversiteit en natuurlijke bronnen beïnvloeden, en hoe we deze optimaal kunnen inzetten.
  • Industriële Ecologie: het beheer van de menselijke impact op de natuur, met de focus op biodiversiteit (ons natuurlijke kapitaal).

Environmental Biology

Onze Environmental Biologie-afdeling streeft naar het vergroten van de wetenschappelijke kennis op het gebied van opkomende menselijke bedreigingen op biodiversiteit en ecosystemen. Door deze kennis dragen zij bij aan het strategisch beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ze werken aan dringende uitdagingen, en richten zich op de betrokken mechanismen en hun onderlinge verbanden.

Ecotox
Ecotox is een stimulerende top-faciliteit, die een geïntegreerde onderzoeksomgeving biedt voor ecotoxicologische testen en experimenteel onderzoek.

BMA Pesticide Atlas
De Nederlandse waterschappen hebben een goed geïntegreerd programma voor het monitoren van de verontreiniging van oppervlaktewater door pesticiden. Deze gegevens zijn verwerkt in een online toegankelijk format. Dat biedt inzicht in de aanwezigheid van pesticiden in het Nederlandse oppervlaktewater, en de trends over de jaren heen: de Pesticiden Atlas. Met deze tool kun je eenvoudig kaarten inzien, die laten zien waar de pesticiden zijn gemeten en waar mogelijk milieuproblemen kunnen vormen in te toekomst.

Gelijkenis-model
Het ZZS-structuurgelijkheidsmodel (structural similarity model) is een online tool die is ontworpen om te voorspellen of een chemische stof qua structuur vergelijkbaar is met stoffen die als schadelijk worden beschouwd. Bijvoorbeeld doordat ze niet afbreken, bio-accumulatie of toxiciteit. Het model is een samenwerking van Universiteit Leiden – CML en het RIVM binnen een promotietraject.

Industriële Ecology: menselijke impact op de natuur beheren, met een focus op biodiversiteit

De afdeling Industriële Ecologie houdt zich bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van tools voor besluitvorming over duurzame productie en consumptie.

CML-IA karakterisatiefactoren
CML-IA is een database die kenmerkende factoren voor life cycle impact assessment (LCIA) bevat. Je kunt het makkelijk lezen met CMLCA software.

Distributie
Statistische verdelingen in LCA  en het omzetten van verschillende weergaven tussen deze verdelingen.

EXIOBASE
Een wereldwijde, gedetailleerde multi-reginaal Envorinmentally Extended Supply en gebruik/input output database (MR EE SUT/IOT database).

Kwantitatieve onzekerheid in LCI 
Algehele verspreiding in LCA, dat het gevolg is van inherente onzekerheden, spreiding en gebieden die niet representatief zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.