Universiteit Leiden

nl en

Het welbevinden van baby's en peuters

Wat is het beste voor een baby of peuter: veel of juist weinig herrie in een kinderdagverblijf? Het onderzoek van pedagoge Claudia Werner toont aan dat kleine kinderen bij een beetje lawaai zich het meest op hun gemak voelen. Bij dit soort onderzoek is de keuze van de analysemethode zeer belangrijk. Wanneer onvoldoende wordt nagedacht over verschillende alternatieven, kunnen bepaalde relaties verkeerd worden geïnterpreteerd of zelfs volledig over het hoofd worden gezien.

Niet te lawaaierig of te stil

Kinderen voelen zich minder prettig bij zowel zeer lage en zeer hoge geluidsniveaus en ook in situaties met kleine of juist heel grote geluidsvariabiliteit (pieken en dalen). Dat ontdekte Leids pedagoge Claudia Werner. Werner onderzocht in 64 kinderdagverblijven de samenhang tussen geluid en emotioneel welbevinden van kinderen (0-4 jaar).

Omdat het lastig is om kleine kinderen te laten vertellen over hun gedrag, mat Werner het welbevinden van kinderen door systematische observaties; ze keek of de kinderen ontspannen waren, of ze open stonden voor contact met anderen en of ze plezier hadden. Voor dit onderzoek werkte Claudia Werner onder andere samen met collega-pedagoge Mariëlle Linting. Linting onderwijst methoden en technieken aan Universiteit Leiden.

De juiste analysemethode kiezen

Om verbanden tussen de gegevens te kunnen vinden is het allereerst belangrijk om na te denken over wat voor soort relatie  ze mogelijk met elkaar hebben. Bij bovengenoemd onderzoek zou je kunnen verwachten dat er een lineair verband bestaat: meer herrie gaat samen met minder welbevinden. Maar het kan ook zijn dat het verband niet lineair is. Als de wetenschapper - op basis van die verwachte relatie - gekozen had voor de meest gebruikelijke analysemethode voor dit type data, dan was ze alleen in staat geweest om lineaire relaties in de data te ontdekken. In dat geval zou de uitkomst van het onderzoek zijn geweest dat er geen relatie bestaat tussen geluid en welbevinden op kinderdagverblijven. In dit onderzoek is echter gekozen voor een analysemethode die geschikt is om ook niet-lineaire relaties terug te vinden, waarmee duidelijk wordt dat baby’s en peuters zich niet alleen minder prettig voelen bij heel veel herrie, maar ook in een hele stille omgeving. Het welbevinden is het hoogst in situaties met een beetje rumoer. Deze relatie zou volkomen onontdekt zijn gebleven bij gebruik van alleen de standaard analysemethode.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.