Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

Onderwijs

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie verzorgt bachelorcursussen en masterprogramma's.

Bachelor
De sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie verzorgt verschillende cursussen in de Nerderlandstalige en internationale bacheloropleidingen Psychologie.

Master
We bieden twee (Engelstalige) Master of Science specialisaties aan:

Daarnaast bieden we een (Engelstalige) Research Master specialisatie ontwikkelingspsychologie aan:

Stage & Scriptie
Scriptiecoördinator: Lisa Schreuders
Coördinator externe stages: Femke Stad
Coördinator interne stages (IPI, onderzoek) CAP:
Coördinator interne stages (IPI, onderzoek) SP: Bart Vogelaar

Voor studenten die op zoek zijn naar een stageplaats wordt er twee keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst geörganiseerd.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.