Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute for Brain and Cognition

2011

LIBC PUBLIEKDAG 'TWEE TALEN HALEN, ÉÉN BETALEN' (In Dutch)

Tijdens deze dag kwamen vragen en onderwerpen aan bod als:

  • Welke factoren spelen een rol spelen bij het verwervingsproces van tweetalige kinderen.
  • Is er binnen de groep twee-talige lerende kinderen een verschil tussen tweetalige kinderen die vanaf de geboorte Nederlands leren en kinderen die een paar jaar later beginnen?
  • Zijn er linguïstische en cognitieve voordelen bij een twee-talige opvoeding? en zo ja, welke? Zijn deze levenslang?
  • Is er een verschil in leeftijd waarop een kind bij taalverwerving 'de' en 'het' goed kan gebruiken bij ééntalige en tweetalige kinderen?.
  • Hoe zit het met Bimodale tweetaligen (mensen die zowel gebarentaal als gesproken taal vloeiend spreken). Welke voordelen heeft een bimodale opvoeding op gebied van hersenen en cognitie?
  • In welke mate onderscheiden jonge baby's de talen van hun omgeving? Hoe onderscheiden jonge baby's de klanken van hun omgevingstalen en hoe leren jonge baby's hun eerste woordjes?

  • Locatie:  Sylvius Gebouw Leiden
  • Organisatoren: Niels Schiller & Mattanja Latuhihin 
  • Aantal deelnemers: 400
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.