Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute for Brain and Cognition

Onderzoek

Hoe verwerven mensen taal? Hoe kun je je brein trainen? Wat is het effect van stress op het brein van een ongeboren kind? LIBC-onderzoeksthema's variëren van psychiatrische stoornissen tot cognitieve robotica en van taalverwerking tot de impact van sociale factoren. Maak kennis met verschillende belangrijke onderzoeksthema's die 'hotspots' worden genoemd.

Het doel van het onderzoeksgebied kunstmatige intelligentie is om computersystemen te voorzien van het vermogen tot menselijk redeneren en besluitvorming. Eén tak van kunstmatige intelligentie, machine learning, kan onderzoekers helpen inzicht te krijgen in complexe, hoogdimensionale gegevens waar traditionele methoden & statistiek niet in zouden voorzien. Aan de andere kant zijn intelligente systemen zoals robots zelf interessante studieobjecten met name de mechanismen waarmee zij leren en de manieren waarop ze omgaan met mensen. 
De AI-hotspot van LIBC heeft tot doel onderzoekers te verbinden die geïnteresseerd zijn in de verschillende takken van kunstmatige intelligentie.

Een van de grootste uitdagingen voor de menselijke wetenschap is te begrijpen hoe de menselijke geest evolueert en zich ontwikkelt vanaf de kindertijd tot de adolescentie.  Hoe leren kinderen omgaan met de uitdagingen van volwassenen? En hoe verwerven zij de daarbij behorende complexe cognitieve, motiverende en emotionele vermogens waardoor mensen zich kunnen aanpassen aan veranderende situaties en omgevingen? LIBC Junior wetenschappers zijn enthousiast over de mogelijkheid om ontwikkelingsneurowetenschappen naar een hoger niveau te tillen door hun krachten te bundelen en perspectieven te combineren.

Taal & Communicatie maakt deel uit van menselijk gedrag en is waarschijnlijk een van de meest complexe cognitieve vaardigheden. Binnen deze 'hotspot' werkt een groep onderzoekers vanuit verschillende disciplines aan een beter begrip van de taal- & communicatiefuncties en hun neurale basis. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd varieert van het ontrafelen hoe mensen taal verwerven, auditieve spraakverwerking, voorlezen, non-verbale communicatie, spraakproductie naar meertaligheid. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar klinische aspecten zoals slechthorendheid, stotteren en afasie. 

De CoPAN labgroep maakt deel uit van de Universiteit Leiden LIBC en het Instituut Psychologie (Cognitieve Psychologie) en is aangesloten bij het Cognition Behaviour and Evolution Network CBEN. Ons primaire doel is om inzicht te krijgen in de psychologische en neurofysiologische onderbouwing van emoties en sociale beslissingen bij zowel mensen als mensapen. De onderzoeksmethoden variëren van fMRI, psychofysiologie (pupillometrie, thermografie, hartslag, huidgeleiding), eye-tracking, transcutane vagale zenuwstimulatie, continue flitsonderdrukking tot gedragsobservaties bij dieren (inclusief het Facial Action Coding System).

Het is bekend dat acute stress kan leiden tot acute stoornissen in cognitie, stemming en gedrag. Daarnaast is acute stress een belangrijke versnellende en instandhoudende factor  voor langdurige stoornissen zoals affectieve stoornissen en -  in het geval van ernstige traumatische stress - een posttraumatische stressstoornis. Stressgerelateerde aandoeningen behoren tot de meest voorkomende medische aandoeningen, met een enorme impact op het leven van de individu en de samenleving. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat blootstelling aan chronische stress tijdens de kindertijd, zoals emotionele mishandeling, nadelige effecten heeft op de psychologische en biologische ontwikkeling van een kind. Bezoek de LIBC Stress & Emotion website.

Mensen streven naar het optimaliseren van hun gezondheid en welzijn, bijvoorbeeld door hun levensstijl te veranderen  en ze proberen hun huidige mentale en fysieke gezondheid te optimaliseren. Het doel van het onderzoek van deze LIBC 'hotspot' is om hen daarbij te ondersteunen door strategieën en procedures te ontwikkelen. En ook door te evalueren hoe iemands mentale en fysieke vermogens te verbeteren, behouden of terug te winnen.  Contact LIBC Human Potential 

Mensen zijn in wezen een sociale soort in plaats van individualisten. Als zodanig creëren mensen organisaties die verder gaan dan het individu - structuren die variëren van dyades, gezinnen en groepen tot steden, beschavingen en culturen. De LIBC-sociale hotspot is geïnteresseerd in deze sociale neurowetenschappen. Bezoek de LIBC Social website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.