Universiteit Leiden

nl en

Belastingrecht

Onderwijs

Het onderwijs dat de Afdeling Belastingrecht verzorgt, valt hoofdzakelijk binnen de bacheloropleiding fiscaal recht en de masteropleiding fiscaal recht.

De aard en inhoud van de vakken is terug te vinden in de e-Studiegids Rechten; zie voor de meest actuele informatie ook altijd de Brightspace omgeving van de verschillende vakken. Daarnaast verzorgt de Afdeling Belastingrecht een aantal fiscaalrechtelijke vakken ten behoeve van de overige juridische opleidingen.

De Afdeling Belastingrecht verzorgt het vak Belastingrecht voor de propedeuse. Het eerste fiscale vak in de bacheloropleiding Fiscaal Recht is het vak Directe Belastingen I (10 ECTS) in het eerste semester van het tweede bachelorjaar. De nadruk bij dit vak ligt op het bijbrengen van gedegen basiskennis ten aanzien van de directe belastingen (in het bijzonder de inkomstenbelasting). Het volgende fiscale vak in de bacheloropleiding is het vak BTW en overdrachtsbelasting (5 ECTS) in het tweede semester van het tweede bachelorjaar. In het derde studiejaar ligt de nadruk op een uitbouw van generalistische kennis en een geïntegreerde benadering van het belastingrecht, overeenkomstig het onderwijsprofiel van de faculteit. Zo worden de algemene uitgangspunten van belastingheffing behandeld in het vak Fiscale ethiek (5 ECTS) en Openbare Financiën (5 ECTS). Daarnaast wordt een introductie gegeven in het internationale belastingrecht in het vak Internationaal belastingrecht (5 ECTS). Ten aanzien van het formele en materiële belastingrecht vindt verdieping plaats in de vakken Formeel belastingrecht (10 ECTS) en Directe Belastingen II (10 ECTS), waarin gespecialiseerde kennis op onderdelen van het belastingrecht wordt overgedragen. Het verplichte vak Fiscaal Moot Court (5 ECTS) beoogt het juridisch vakmanschap van het bepleiten van een zaak voor de belastingrechter aan te leren (overeenkomstig onderwijsprofiel faculteit). De bachelor wordt afgerond met het schrijven van een bachelorscriptie in het vak Fiscaal eindwerkstuk (5 ECTS). Studenten met excellente prestaties schrijven hun bachelorscriptie in het kader van de Fiscale Talentenklas (5 ECTS).

De masteropleiding fiscaal recht heeft tot doel studenten op te leiden tot academisch gevormde fiscaal juristen die niet alleen bekend zijn met de systemen en achtergronden van de geldende fiscale regelgeving, maar die ook algemene leerstukken beheersen die van blijvend belang zijn bij de toepassing van het belastingrecht . Daarbij gaat het in het vak Verdieping Algemene Leerstukken bijvoorbeeld om onderwerpen als uitleg en toetsing van fiscale regelgeving, bestrijding van misbruik in het belastingrecht en fiscaal overgangsbeleid. Daarnaast komen in het vak Fiscaal-economisch beleid (5 ECTS) bedrijfs- en beleidseconomische aspecten van het belastingrecht aan bod. In deze masteropleiding krijgen studenten tevens de gelegenheid het belastingrecht op een meer diepgaand niveau te beoefenen. De gespecialiseerde kennis op onderdelen van het belastingrecht zal worden vergroot en verdiept (juridisch vakmanschap). Deze diepgang staat centraal in de vakken Directe Belastingen III (IB & Wet Vpb. 1969; 2 x 5 ECTS), het vak Internationaal Belastingrecht II (10 ECTS), Europees belastingrecht (5 ECTS) en het vak Verdieping BTW (5 ECTS). Voorts hebben studenten in de masteropleiding de ruimte om in plaats van het vak Belastingverdragen (5 ECTS) een keuzevak in het buitenland te volgen. Sinds 2023 is het nieuwe vak Belastingrecht en Maatschappij (5ECTS) aan de master toegevoegd. De masteropleiding wordt afgerond met het schrijven van een academische masterscriptie fiscaal recht (10 ECTS). In alle vakken van de bachelor- en masteropleiding wordt, naast het verwerven van kennis, ruimschoots aandacht besteed aan het verwerven van (academische) vaardigheden. Daartoe is een vaardighedentraject ontwikkeld dat is geïntegreerd in alle vakken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.