Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Hybride intelligentie Centrum

Hybride intelligentie (HI) is de combinatie van menselijke en machinale intelligentie, waarbij het menselijk intellect wordt uitgebreid in plaats van vervangen. HI houdt rekening met de menselijke expertise en intentionaliteit bij het nemen van zinvolle beslissingen en het uitvoeren van passende acties, samen met ethische, wettelijke en maatschappelijke waarden. Het doel is hybride intelligente systemen te ontwerpen, een benadering van kunstmatige intelligentie die de mens centraal stelt, en zo de koers van de huidige AI-revolutie te wijzigen.

Looptijd
2020 - 2025
Contact
Catholijn Jonker
Partners

Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
TU Delft
Universiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI)
Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE)
Amsterdam Data Science
Human-Centered Artificial Intelligence (Humane AI)
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS)

Door intelligente kunstmatige medewerkers te leveren die met mensen interacteren, versterken we ons menselijk vermogen om te leren, te redeneren, beslissingen te nemen en problemen op te lossen. Deze interactie heeft het potentieel om zowel menselijke als machinale intelligentie te versterken door hun complementaire sterke punten te combineren. Hybride intelligentie vereist zinvolle interactie tussen kunstmatige intelligente agenten en mensen om te onderhandelen over doelen, bedoelingen en implicaties van acties en deze op elkaar af te stemmen. Voor de ontwikkeling van HI zijn fundamenteel nieuwe oplossingen nodig voor kernproblemen bij het onderzoek naar AI: de huidige AI-technologie overtreft de mens bij veel patroonherkennings- en machineleertaken, maar schiet tekort op het gebied van algemene kennis van de wereld, redeneren op basis van gezond verstand, en menselijke capaciteiten zoals samenwerking, aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid en uitlegbaarheid (CARE). Deze uitdagingen worden aangepakt in vier onderling samenhangende onderzoekslijnen.

Het Hybrid Intelligence Centre is een samenwerkingsverband van top AI onderzoekers van de VU Amsterdam, de TU Delft en de Universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht, op gebieden als machine learning, kennisrepresentatie, natuurlijk taalbegrip & productie, information retrieval, multi-agent systemen, psychologie, multimodale interactie, sociale robotica, AI & recht en ethiek van technologie. Het HI-centrum zal een nationaal en internationaal focuspunt creëren voor onderzoek naar alle aspecten van hybride intelligente systemen.

Bezoek de website van het Hybrid Intelligence Centre (Engelstalig).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.