Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Leiden Consortium on Individual Development (L-CID)

Waarom zijn niet alle kinderen even gevoelig voor variaties in hun sociale omgeving?

Contact
Bianca van den Bulk
Financiering
Zwaartekracht subsidie (NWO) Zwaartekracht subsidie (NWO)
Universiteit Leiden (Profileringsgebied Health across the Human Life Cycle)

Het doel van het ‘Leiden Consortium on Individual Development’ is tweezijdig: 1. om de ontwikkeling van sociale competentie en gedragscontrole van kinderen tussen de 3 en 14 jaar te onderzoeken en 2. om te ontrafelen waarom niet alle kinderen even gevoelig zijn voor variaties in de sociale omgeving. L-CID is een grootschalige, longitudinale interventie studie waaraan 500 gezinnen deelnemen met een tweeling van hetzelfde geslacht. Deze gezinnen worden 6 jaar lang gevolgd en nemen jaarlijks deel aan een lab- of huisbezoek. Tijdens de jaarlijkse bezoeken worden er gedragsdata en neurobiologische data (fMRI/EEG) verzameld. Deze data maken het mogelijk om, onder andere, te onderzoeken welke kenmerken van het kind het effect van (gemanipuleerde) omgevingsfactoren bepalen.

L-CID is ingebed in de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden (Prof. Eveline Crone) en de afdeling ‘Clinical Child and Family Studies’ van de Vrije Universiteit Amsterdam (Prof. Marian Bakermans-Kranenburg). Prof. Marinus van IJzendoorn betrokken als wetenschappelijk adviseur (Erasmus Universiteit Rotterdam en Cambridge University UK).  Zie ook: www.samen-uniek.com

L-CID is onderdeel van het landelijke Consortium on Individual Development (CID). Het doel van CID is om te begrijpen en voorspellen hoe de interactie tussen kind kenmerken en omgevingsfactoren resulteert in individuele verschillen in de ontwikkeling van sociale competentie en gedragscontrole. Bij het consortium zijn onderzoekers van de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam betrokken.  Het project wordt gefinancierd door de ‘Zwaartekracht’ subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor meer informatie over CID, zie www.individualdevelopment.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.