Universiteit Leiden

nl en

Niels Chavannes

Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Naam
Prof.dr. N.H. Chavannes
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
n.h.chavannes@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-8607-9199

Niels Chavannes is hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd onderzoek en oprichter van het National eHealth Living Lab (NeLL) aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is daarnaast visiting professor aan het Respiratory Research Institute van Zhongshan Hospital, Fudan University Shanghai, China.

Meer informatie over Niels Chavannes

eHealth

Leerstoel eHealth Toepassingen in Population Health Management, gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van digitale zorgtoepassingen, toepassing van innovatieve eHealth methodologie, uitgaand van population health management. De leerstoel is ingebed in de onderzoekslijn Prevention, Population Health and Disease Management (PrePoD) en wordt uitgevoerd in innige samenwerking met de Campus Den Haag en National eHealth Living Lab (NeLL).

Wetenschappelijke carrière

Prof. Dr. Niels H. Chavannes MD, PhD voltooide zijn studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 1998. Hij combineerde zijn specialisatie tot huisarts (2003) met verschillende diagnostische en therapeutische studies, wat in 2005 resulteerde in zijn proefschrift “Tracking and treating COPD in Primary Care: An integrated approach to diagnosis and therapy” aan het CAPHRI Onderzoeksinstituut, Universiteit Maastricht. In 2003 richtte hij als huisarts met een multidisciplinair team in Rotterdam een innovatief gezondheidscentrum op in een ‘prachtwijk’. Daarna werkte hij vanaf 2008 als Consultant Family Physician bij United Family Hospital in Shanghai, China, in combinatie met een assistant professorship aan het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2010 kwam hij terug naar Nederland als associate professor, coördineerde diverse (inter)nationale klinische studies en doceerde chronic disease management, eHealth en mHealth toepassingen, therapietrouw en stoppen met roken strategieën. In 2015 werd hij benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde, met als oratie “eHealth in Disease Management: doel of tool?”, gevolgd door de benoeming als hoofd Onderzoek in 2016 en de oprichting van het National eHealth Living Lab (NeLL) in 2018. In 2020 werd zijn leerstoel gecontinueerd met als titel “eHealth Toepassingen in Population Health Management”.

Prijzen en eervolle benoemingen

In 2006 ontving zijn team de Nationale Public Health Stimulerings Prijs voor het Kroonluchter Project, de implementatie van een zeer succesvol geïntegreerd COPD management programma.

Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Fudan university Visiting professor
  • Long alliantie Nederland Adviseur nationaal actieprogramma chronische longziekten
  • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) Vice-voorzitter CAHAG
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.