Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De tijdbesteding en sociale netwerken van kinderen

-

Achtergrond

Dit onderzoek kent deelprojecten waarbij in India, Ghana en Nederland wordt nagegaan hoe de tijdbesteding van kinderen samenhangt met hun ontwikkeling. Daarbij gaan we specifiek in op drie onderwerpen die in eerdere onderzoeken onvoldoende en met onvoldoende samenhang zijn onderzocht:

  • De context waarin een activiteit wordt uitgevoerd (met wie., wat , waar en waarom is een kind bezig met een bepaalde activiteit),
  • De kwaliteit van de betrokkenheid bij de activiteit,
  • De consequenties die het bezig zijn met activiteiten heeft voor het adaptief functioneren en de ontwikkeling van kinderen.

De deelprojecten bieden de mogelijkheid om niet slechts binnen, maar ook tussen landen resultaten te vergelijken. Door dit te doen kunnen we onze kennis uitbreiden over de mate waarin en wijze waarop cultuur de inhoud en snelheid van ontwikkeling beïnvloedt.

Voorbeelden van vragen zijn: Besteden kinderen in India meer tijd aan schooltaken (vooral huiswerk) dan kinderen in Ghana en Nederland en zijn die verschillen terug te vinden in leerprestaties en gedragsproblemen? En is de relatie tussen hoeveelheid en kwaliteit van de tijd besteed aan lezen vergelijkbaar tussen de landen en heeft dit gevolgen voor de schoolloopbaan van kinderen?

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie